Strażacy z dofinansowaniem

5 listopada 2020

O tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera finansowo Ochotnicze Straże Pożarne i jednostki Państwowej Straży Pożarnej wiadomo nie od dziś. Jak się jednak okazuje, zasoby pomocowe instytucji w tym zakresie są nieprzebrane. I to cieszy ogromnie.

WFOŚiGW w Katowicach od dawna dofinansowywuje zakup nowoczesnych samochodów dla poszczególnych strażnic. Temat ten zawsze szeroko opisujemy na łamach Gońca Górnośląskiego i na www.goniec-gornoslaski.pl. Chyba nikt temu dziwić się nie powinien. Warto medialnie wspierać dobre i szlachetne inicjatywy. Dofinansowanie zakupowe to zatem żadne novum. Jak podkreśla prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek to bardzo ważny punkt w działaniach funduszu. – WFOŚiGW wraz z NFOŚiGW w bieżącym roku udzielił wsparcia dla OSP i PSP już na kwotę około 20 mln zł – przypomniał Tomasz Bednarek.

WFOŚiGW poszedł jednak o krok dalej! Dwa nowe programy, pozwalające na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych! Wsparcie w formie dotacji oraz pożyczki to łącznie 3,4 mln zł na termomodernizację strażackich remiz oraz zakup sprzętu gaśniczego. Bo jak zauważył Tomasz Bednarek także siedzibom OSP przydałaby się pomoc. – Po raz pierwszy w historii WFOŚiGW w Katowicach przeznaczamy środki na ten cel. potrzeby związane z termomodernizacją remiz trzeba realizować i zaspokajać! Nowoczesny sprzęt, czy samochody to nie wszystko. Praca w komfortowych warunkach jest też bardzo ważna. Myślę zatem, że w kolejnych latach będziemy ten program kontynuować.

Oba programy w ramach „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych, realizowanego przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.  Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel to 3 mln zł, z czego 1 mln zł to dotacja, a 2 mln zł pożyczka.

I jeszcze 400 tysięcy zł. na zakup drobnego wyposażenia dla OSP. – Udało nam się w tym roku wygospodarować dodatkowe środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze Śląska. O to apelowali także tutejsi parlamentarzyści – mówi Tomasz Bednarek.

– Tutaj na Śląsku jesteśmy, myślę, najlepszym przykładem dobrej współpracy z WFOŚiGW w Katowicach – mówi Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadier Jacek Kleszczewski. – Skonsolidowaliśmy nasze wspólne środki, aby druhowie z OSP mogli ubiegać się o dofinansowanie. Ważną częścią jest też bowiem wkład własny, żeby sfinansować różne zadania. To między innymi zakup 44 samochodów dla strażnic z województwa śląskiego. To inwestycja w bezpieczeństwo dla mieszkańców Śląska – podkreśla Komendant Kleszczewski. Jak mówił, co roku liczba zakupionych samochodów oscyluje wokół liczby 40. Dofinansowywany jest także sukcesywnie sprzęt gaśniczy. Zdaniem komendanta dzięki współpracy w WFOŚiGW w Katowicach z roku na rok bezpieczeństwo w zakresie pożarniczym w województwie śląskim wzrasta.

Przykładowo już 300 tysięcy zł z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sączowie. Umowę o dofinansowaniu podpisali w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach prezes Funduszu Tomasz Bednarek oraz Julia Chwała, prezes OSP Sączów. Specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy trafił też do OSP Marciszów w powiecie zawierciańskim. Jego zakup został dofinansowany m.in. ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To kolejny wóz strażacki, który trafił już w tym roku w ręce strażaków ochotników.

– Bardzo się cieszę, że Ochotnicze Straże Pożarne posiadają coraz nowocześniejszy sprzęt. Dobry wóz to jednak dopiero początek. Potrzebni są jeszcze profesjonaliści, którzy z tego samochodu zrobią profesjonalny użytek. Takich profesjonalistów strażaków, ochotników, ale profesjonalistów mamy tutaj – mówił podczas uroczystego przekazania nowego wozu Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach.

Hanna Grabowska-Macioszek

Foto: Mirosław Cichy