Realna walka ze smogiem w Katowicach

6 listopada 2017

Dwa razy więcej pieniędzy na zakupu opału i wyższe dodatki mieszkaniowe, ale także dodatkowe kontrole i wstrzymanie dopłat w momencie stwierdzenia palenia śmieci czy zakazanych mułów i flotokoncentratów – Katowice jako jedno z pierwszych miast wprowadzają zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania.

 

Foto:  Dni Energii, na których uczono mieszkańców jak ekologicznie rozpalać kotły

Wprowadzenie w życie uchwały antysmogowej w wielu przypadkach spowoduje istotny wzrost kosztów ogrzania domów i mieszkań. Ponieważ zakazane zostały m.in. najtańsze na rynku muły oraz flotokoncentraty węglowe, część mieszkańców będzie zmuszona do zakupu lepszych niż dotychczas, ale równocześnie droższych gatunków węgla. Dodatkowo sytuację pogarsza notowany od wielu miesięcy wzrost poziomu cen rodzimych paliw. Dlatego Urząd Miasta Katowice zdecydował się na wprowadzenie zmian w systemie pomocy społecznej, której podopieczni w zdecydowanej większości korzystają z pieców węglowych.

– Najtrudniej będzie oczywiście osobom gorzej sytuowanym, dla których koszt ogrzewania stanowi istotny procent domowego budżetu. I nie zmienia tego fakt, że tona dobrej jakości węgla daje więcej ciepła i wystarcza na dłużej niż tona mułu węglowego. Bo najpierw trzeba mieć pieniądze, aby tę tonę w ogóle kupić – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dlatego zdecydowaliśmy podnieść wartość wypłacanego świadczenia na zakup węgla z 450 zł do 900 zł. W uzasadnionych przypadkach ta kwota będzie wyższa. Kalkulujemy także niezbędny poziom wzrostu wartości dodatku mieszkaniowego, którego część dotyczy właśnie ogrzewania – dodaje.

Samorząd stolicy aglomeracji podejmuje jednocześnie szereg innych działań mających w krótkim i dłuższym okresie walczyć ze skutkami oraz przyczynami smogu. W momencie istotnego przekroczenia norm stężenia szkodliwych substancji do mieszkańców, np. za pomocą systemu SMS, trafiają istotne z tego tytułu informacje. Dodatkowo w przyszłości w 127 lokalizacjach umieszczone zostaną czujniki zanieczyszczeń powietrza wraz multimedialną prezentacją notowanych wyników.

W obszarze działań mających bezpośrednio wpłynąć na ograniczenia niskiej emisji przeprowadzono termomodernizację dziesiątków budynków użyteczności publicznej. W latach 2010-2016 zrealizowano 13 inwestycji w budynkach mieszkalnych oraz w 34 budynkach użyteczności publicznej na kwotę 28,4 mln zł. Na śląskie drogi wyjechała już duża część z 100 nowoczesnych i przyjaznych środowisku autobusów. Obecnie trwają przygotowania do zakupu pierwszych autobusów elektrycznych.

Prowadzone są liczne działania informacyjne i prezentacje mające przekonać mieszkańców do szkodliwości palenia śmieci, czy bardzo niskiej jakości węgla. Planowane są gruntowne remonty bloków znajdujących się w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Aby realnie zmieniać jakość powietrza w trwałej perspektywie czasowej musimy prowadzić działania systemowe przez cały rok – co też robimy od lat. W Katowicach koncertujemy się na działaniach, które przyczyniają się realnie do poprawy jakości powietrza. Mam tu na myśli przede wszystkim wymianę starych kotłów węglowych, które są głównym źródłem smogu i zastępowanie ich ogrzewaniem gazowych czy elektrycznym – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jednym z najistotniejszych działań jest dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny skierowane do prywatnych właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych. Jeśli spełnione zostaną określone warunki, to wartość takiego gotówkowego wsparcia może wynieść nawet 10 000 zł.

– Mamy kompleksowy plan walki ze smogiem i go realizujemy. I choć musimy jeszcze wykonać ogrom pracy, to wiemy, że wszystkie wymienione działania przynoszą realne efekty – dodaje prezydent.

Zainteresowani dotacją mieszkańcy składają wniosek do Urzędu Miasta do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja. W następnej kolejności zawierają umowę. Podstawą rozliczenia dotacji są udokumentowane koszty inwestycji.

Informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1, pok. 613) lub pod numerem telefonu: 32 259 38 37. ​

O walce Katowic ze smogiem czytaj także w najnowszym wydaniu Gońca Górnośląskiego