Przyciąga mieszkańców ku lokalnej integracji

24 kwietnia 2019

Co? Rewitalizacja dzielnic.

 

W ostatnich miesiącach takie działania przeprowadzono między innymi w Szopienicach. Prace remontowe i adaptacyjne w dwóch lokalizacjach – przy ul. Bednorza 14 to remont Starej Apteki. To tam uruchomione zostało Centrum Usług Społecznościowych. Przy ul. Brynicy 7 dokonano adaptacji pomieszczeń dawnej kotłowni, w której rozpoczęło działalność Centrum Animacji Młodzieżowej „Kotłownia”.

– Poprzez otwarcie Centrum Usług Społecznościowych oraz Centrum Animacji Młodzieżowej udowadniamy, jak ważna jest dla nas rewitalizacja – zarówno w aspekcie społecznym, jak i architektonicznym. Przywracamy mieszkańcom Szopienic i Burowca miejsca ważne, choć może już nieco zapomniane, nadając im nowe funkcje. Dzięki temu powstały interesujące przestrzenie do spotkań, integracji i aktywnego włączania się w życie społeczności lokalnej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

To nowy, ważny punkt na mapie katowickich miejsc przyjaznych mieszkańcom, a w szczególności seniorom. Miasto Katowice najpierw pozyskało blisko 615 tys. zł na remont i adaptację lokalu o powierzchni 183 m2 w jednej z zabytkowych szopienickich kamienic, a teraz, kosztem blisko 200 tys. zł, będzie tam realizować program aktywności lokalnej dla seniorów, niosący nazwę Centrum Zainteresowań i Aktywności Seniora „Nasz CzAs” – Akademia Seniora.

– Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. Nasze społeczeństwo starzeje się i dotyczy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej nadal odgrywali ważną i aktywną rolę w naszym społeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na rzecz seniorów. Jednym z elementów naszych działań jest integracja międzypokoleniowa, którą w tym miejscu chcemy realizować. Dlatego możemy powiedzieć, że oddaliśmy dziś do dyspozycji prężne centrum integracji międzypokoleniowej i rozwoju dla wszystkich pokoleń lokalnej społeczności – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Pomieszczenia Starej Apteki zostały w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb osób w wieku senioralnym, w tym z ograniczoną możliwością poruszania się (winda, sanitariaty). Oprócz sali konferencyjnej i pokoju spotkań, obiekt posiada również kilka mniejszych pomieszczeń i kuchnię. Ściany zdobią fotografie dzisiejszych Katowic. Najważniejsi jednak w tym miejscu będą seniorzy – mieszkańcy Szopienic-Burowca. To dla nich przeznaczona będzie oferta spotkań, warsztatów, prelekcji. Na szczególną uwagę zasługiwać będzie akcja „Codziennie szklanka soku”, dzięki której każdy szopienicki senior będzie mógł codziennie napić się soku ze świeżo wyciskanych owoców i warzyw, zintegrować się z innymi, słowem odpocząć i dobrze spędzić czas.

– W Szopienicach powstało kolejne piękne miejsce. Widzę, że w szopienickich seniorach jest dużo energii, entuzjazm, że to coś nowego powstaje i że będą mieli się gdzie spotykać. Oni są wyjątkowymi seniorami, ponieważ zanim to powstało oni już się spotykali, już myśleli co będą tutaj robić. Wiele własnych pomysłów wkładają w wyposażenie tego miejsca. To miejsce było potrzebne, myślę że to świetny pomysł nie tylko dla seniorów, ale i dla młodszych mieszkańców – mówi Janina Piwowarczyk, Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Katowice.

Realizacja działań dedykowanych seniorom wynika z projektu pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego” – I etap, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miasto Katowice, w wyniku otwartego naboru partnerów do realizacji projektu, wyłoniło 4 katowickie organizacje pozarządowe. W Szopienicach za realizację działań jest odpowiedzialne Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i dodaje, że Centrum Usług Społecznych ma być także miejscem spotkań międzypokoleniowych, stąd decyzja, by równolegle w tym miejscu realizować również projekt „Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach – I etap”.

Centrum Animacji Młodzieżowej „Kotłownia”

Mieszkańcy Szopienic-Burowca, poza Starą Apteką, zyskali także drugie miejsce spotkań dedykowane rodzinom, w szczególności dzieciom i młodzieży. To Centrum Animacji Młodzieżowej „Kotłownia” przy  ul. Brynicy 7. W pomieszczeniach starej kotłowni dawnego Gimnazjum nr 13, o łącznej powierzchni 277 m2, dzięki dofinansowaniu unijnemu, środkom pochodzącym z budżetu państwa i środkom własnym miasta, został przeprowadzony kapitalny remont kosztem 938 tys. zł, w tym dofinansowanie wyniosło 872 tys. zł. Od stycznia odbywają się tu treningi umiejętności społecznych i rodzicielskich, grupy samopomocowe i specjalistyczne poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne. Na środku kotłowni stanęła scena, dzięki czemu będzie można organizować również występy i kameralne koncerty.

– Pracuję 23 lata w Szopienicach, a od 5 lat tutaj mieszkam. Mam okazję obserwować jak Szopienice się zmieniają. Muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałam tutaj pracę 23 lata temu, nie było za wiele miejsc dla mieszkańców. Bardzo mnie to cieszy, że miasto zrobiło ukłon w stronę Szopienic i powstało to miejsce. My, jako organizacja pozarządowa dołożymy wszelkich starań, aby te miejsca, które dla Państwa tutaj powstają jak najprężniej działały i były otwarte, a Państwo mogli z nich korzystać – mówi Agnieszka Rzepecka, Prezes stowarzyszenia „Mocni Razem”.

Za realizację zadań w ramach Centrum Animacji Młodzieżowej „Kotłownia” odpowiedzialny jest Partner Miasta Katowice – Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, wyłoniony przez Miasta Katowice w wyniku otwartego naboru partnerów do realizacji projektu.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.