Niech świat pamięta o nas…

24 maja 2016

31 maja 2016 r., o godz. 16.00, w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach „Przystanek Historia” im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10, odbędzie się promocja pokonkursowej publikacji „Niech świat pamięta o nas…”  Losy osób deportowanych do ZSRS z terenu Górnego Śląska w 1945 r.” pod red. Dr Kornelii Banaś. W spotkaniu wezmą udział autorzy prac konkursowych.
kornelia.2.maly - KopiaPrzypadająca w 2015 r. siedemdziesiąta rocznica wywózek Górnoślązaków do ZSRS stanowi pewną graniczną datę, która pozwala sądzić, że są coraz mniejsze szanse na uzyskanie nowych informacji od osób prywatnych na temat tych tragicznych w skutkach wydarzeń. Odchodzą bowiem ostatni ich uczestnicy i świadkowie.
Dlatego w czerwcu 2014 r. z inicjatywy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach został ogłoszony regionalny konkurs pod tytułem „»Niech świat pamięta o nas…«  Losy osób deportowanych do ZSRS z terenu Górnego Śląska w 1945 r. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pisemnej lub filmowej relacji dotyczącej indywidualnej lub zbiorowych losów osób wywiezionych z obszaru Górnego Śląska w 1945 r. do ZSRS, co stwarzało możliwość dotarcia do nieznanych jeszcze i niepublikowanych materiałów. Prawie wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, prezentowały nieznane dotąd losy mieszkańców Górnego Śląska. Książka zawiera wybrane prace uczestników konkursu.

IPN Katowice