Najważniejsze nagrody przyznawane przez WFOŚiGW rozdane

16 grudnia 2020

Przyznawane przez WFOŚiGW w Katowicach z okazji Dnia Ziemi, za działalność na rzecz ochrony środowiska, najważniejsze doroczne nagrody – Zielone czeki – rozdane. Honorowy patronat nad konkursem objął minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W tegorocznej, 27-mej edycji Fundusz przyznał cztery czeki oraz pięć wyróżnień. Statuetki wręczono w trzech z pięciu kategorii – Ekologiczna osobowość roku, Inwestycja proekologiczna roku oraz Programy i akcje  na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Bez nagród głównych pozostały w tym roku dwie kategorie – Ekogmina roku i Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku.

 

– Pandemia koronawirusa przewróciła nasze życie do góry nogami. W dwóch kategoriach – „Ekogmina roku” oraz „Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku” Kapituła rekomendowała nieprzyznanie nagród. Uznaliśmy, że niestety zaangażowanie gmin jest jeszcze zbyt małe, a poza tym żadna ze zgłoszonych do konkursu nie wyróżniała się na tle innych. Jedynie Wyróżnienie otrzymała Gmina Olsztyn, za jej ekologiczne działania – wyjaśnia Przewodnicząca Kapituły Zielonych czeków Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Ekologiczną osobowością roku został nominowany przez Uniwersytet Śląski Dariusz Tlałka z Kęt, który otrzymał Zielony Czek na 10 tys. zł. Jako „naukowiec nieprofesjonalny”, ale pasjonat przyrody wydał liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe w dziedzinie pteridologii (nauki o paprotnikach). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego zainteresowania zaowocowały m.in. odkryciami nowych stanowisk gatunków, podaniem pierwszych notowań wystąpienia gatunków w Polsce, znalezieniem i udokumentowaniem nowego taksonu paproci. Jego zbiory wzbogaciły zielniki naukowe UŚ i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienia otrzymali Anna Tropper z Potępy, za głębokie zaangażowanie w ekologię i edukację ekologiczną dzieci i dorosłych oraz Daniel Kiełpiński z Katowic, za opracowywanie autorskich programów warsztatowo-edukacyjnych mających na celu zmianę przyzwyczajeń i poszanowanie energii w trosce o środowisko.

– W tegorocznej edycji wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w regulaminie, mamy nowe kategorie, nowe logo konkursu i statuetkę. Uznaliśmy, że nie tylko osoby fizyczne wyróżniają się w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Stąd „Zielone czeki” także dla gmin, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Inwestycją proekologiczną roku uznano kompleksową termomodernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt. 20 tys. zł otrzymało Miasto Katowice.  Realizacja projektu obejmowała m.in. modernizację systemu grzewczego, modernizację oświetlenia, wyposażenie obiektu w urządzenia  do monitoringu i sterowania budynkiem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad – 1,2 mln zł. Wyróżnione zostało Miasto Kalety za projekt „Utworzenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej”.

Zielony czek o wartości 20 tys. zł otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Pszczynie z siedzibą w Piasku w kategorii Programy i akcje  na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie działa w zakresie edukacji ekologicznej, promując zdrowy i ekologiczny tryb życia i dbałość o środowisko naturalne. Zorganizowało akcję zbierania puszek i plastików o zasięgu powiatowym, prowadzi eko ogród warzywny, wykonuje nasadzenia drzew i krzewów, prowadzi odzysk wody  deszczowej i stworzyło również ogród sensoryczny. W ekologiczne działania Stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowani są również podopieczni z wielo-dysfunkcyjną niepełnosprawnością intelektualną, dla których jest to także forma zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych.

W tej kategorii, w związku z tym, że nie wyłoniono laureatów w kategorii „Ekogmina roku” oraz „Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku”, Kapituła zaproponowała przyznanie jeszcze jednej nagrody. 20 tys. zł trafiło do Fundacji na rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie”. Od ponad 20 lat realizuje również liczne programy edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. W pracach edukacyjnych wykorzystuje wysokiej jakości merytorycznej wydawnictwa własne. Fundacja prowadzi systematyczny, profesjonalny monitoring zdrowotny narażenia dzieci na kontakt z ołowiem. Jej działania obejmują duże społeczności i wykraczają poza typowe ramy funkcjonowania NGO-sów. W ubiegłym roku działania Fundacji objęły około 1350 dzieci.

Za wdrażanie nowych standardów eksploatacji flot pojazdów służbowych mających na celu zmianę nawyków techniki jazdy kierowców w oparciu o zasady ecodrivingu, wyróżnione w tej kategorii zostało Stowarzyszenie ECODRIVE z Bielska-Białej.

Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Od tego czasu łączna wysokość przyznanych nagród wyniosła ponad 2,5 mln zł! Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy.

Foto: Mirosław Cichy

www.wfosigw.katowice.pl