Działania miasta Katowice i jego mieszkańców z szansą na nagrodę Super Samorząd

9 lutego 2023

Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba oraz władze Katowic zostały nominowane do nagrody „Super Samorząd” przyznawanej przez Fundację Batorego. Nagroda przyznawana jest od 2011 roku, a jej laureatami są grupy wprowadzające pozytywne zmiany w swojej społeczności lokalnej oraz władze lokalne wspierające te działania.

– Wszystkie nasze działania mają jeden wspólny cel – nieustanne podnoszenie jakości życia w mieście. Te starania zostały dostrzeżone przez Fundację Batorego poprzez nominację do nagrody „Super Samorząd”. To głównie zasługa naszych mieszkańców, a dla nas – dodatkowa motywacja do ciężkiej pracy w tym obszarze – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W Katowicach stawiamy na współpracę z mieszkańcami. Mają oni do dyspozycji szereg programów, za pomocą których mogą bezpośrednio wpływać na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu oraz integrację społeczności lokalnych. Nasz budżet obywatelski jest jednym z największych w przeliczeniu na jednego mieszkańca spośród miast wojewódzkich, rokrocznie w głosowaniu bierze udział kilkadziesiąt tysięcy katowiczan, którzy decydują o przeznaczeniu do realizacji ok. 100 zadań. Do tego dochodzą jeszcze m.in.: zielony budżet, wCOP drzewo, czy inicjatywa lokalna – dodaje prezydent.  

Jak podają organizatorzy plebiscytu, Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba oraz władze Katowic zostały nominowane do nagrody Super Samorząd za uporządkowanie i oczyszczenie unikatowego terenu przyrodniczego Doliny Potoku Kokociniec. Akcja sprzątania terenów zielonych wokół Doliny Potoku Kokociniec odbyła się 17 września 2022 r. W akcję włączyli się mieszkańcy i katowiccy społecznicy, którzy przy współpracy m.in. z Zakładem Zieleni Miejskiej oraz Nadleśnictwem Katowice oczyścili tereny zielone z odpadów, wytyczyli ścieżkę wysypaną zrąbkami drewna powstałymi z  zebranych gałęzi oraz oznaczyli zielony szlak w lasku dębowym, który prowadzi do Potoku Kokociniec. Cała akcja została zakończona poczęstunkiem w formie grilla.

W pobliżu uporządkowanego terenu Doliny Potoku Kokociniec, w tym roku realizowane będzie zadanie z ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego pod nazwą „Psi Park – Dolina Potoku Kokociniec”. Projekt został wybrany do realizacji otrzymując ponad 1,6 tys. głosów, co pokazuje duże zaangażowanie i chęć mieszkańców by przestrzeń tę uczynić bardziej przyjazną dla lokalnej społeczności. Dodatkowo w ramach zielonego budżetu mieszkańcy pozyskali pieniądze na pielęgnację drzew i krzewów oraz montaż budek lęgowych, co pozwoli zadbać o większą bioróżnorodność w tej okolicy.

– Jesteśmy pewni, że wszystkie te działania przyczynią się do tego, aby mieszkańcy naszej dzielnicy mogli w pełni korzystać z terenów zielonych wokół Doliny Potoku Kokociniec i razem z nami na nowo ją odkryć. Cieszymy się, że wykonana przez nas praca została doceniona przez jury i bardzo dziękujemy Fundacji Batorego za nominację do Super Samorządu. To dla nas ogromne wyróżnienie – mówi Dorota Żywica, założycielka grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba.

Przypomnijmy także, że od 2018 roku miasto Katowice i Stowarzyszenie Wolnej Herbaty organizują w różnych formach akcję „SprzątaMy Dzielnice”, w ramach której wspólnie z mieszkańcami dbają o porządek w kilkudziesięciu miejscach. Najważniejszym elementem jest włączanie do akcji mieszkańców, zarówno na etapie wyboru lokalizacji, które będą sprzątane, jak i do samych prac.

O nagrodzie Super Samorząd

Super Samorząd to nagroda przyznawana przez Fundację Batorego od 2011 roku, na zakończenie kolejnych edycji akcji Masz Głos. Otrzymują ją uczestnicy, którzy wprowadzili pozytywne zmiany w swojej społeczności dzięki współpracy z władzami samorządowymi. Nagrodę otrzymują też władze, które weszły w dialog i pomogły w realizacji tych oddolnych inicjatyw. W tym roku laureaci nagrody Super Samorząd zostaną wybrani po raz dwunasty. Decyzję podejmie jury, w skład którego wchodzą: Edwin Bendyk, Olga Gitkiewicz, Zuzanna Rudzińska-Blucz, Jerzy Stępień oraz Bartosz Węglarczyk. Uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 21 lutego br. w Warszawie.

Warto przypomnieć, że w 2011 roku laureatami nagrody Super Samorząd została Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach oraz władze Katowic. Wówczas była to nagroda za budowanie poczucia wpływu na rzeczywistość lokalną w wielkim mieście, gdzie dużym problemem jest anonimowość mieszkańców, za zorganizowanie dyżurów radnych poza urzędem miasta – w siedzibach bibliotek, prowadzenie warsztatów samorządowych w szkołach oraz ustawienie w bibliotekach skrzynek na pytania do radnych.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: Grzegorz Krajewski