Miasta naprzeciw mieszkańcom

19 marca 2020

Włodarze naszych miast podejmują działania, by „ich” mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli, to że świat się zatrzymał. Co przedsięwzięli?

 

Prezydent Świętochłowic, Daniel Beger, podpisał zarządzenie, które wprowadza zwolnienie i zmniejszenie czynszu najmu lokali użytkowych będących w zasobach komunalnych Gminy prowadzących działalność gospodarczą, które były zmuszone zawiesić działalność w związku z koronawirusem.

Zwolnienie obejmuje lokale, w których przedsiębiorcy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, i obowiązuje na okres zamknięcia lokalu.

Z kolei obniżenie czynszu najmu lokali użytkowych może nastąpić do 50% obowiązującej stawki czynszu w stosunku do restauracji, które zajmują się przygotowaniem i podawaniem żywności na wynos i nie zaprzestały prowadzenia działalności.

Aby skorzystać ze zwolnienia z czynszu przedsiębiorca składa oświadczenie o zamknięciu lokalu i wysłać je za pośrednictwem e-mail abolicja@mpgl.pl.

– W związku z bardzo trudną sytuacją jaka dotknęła naszych przedsiębiorców postanowiłem zadziałać szybko i zdecydowanie. Dla każdego przedsiębiorcy zamknięcie działalności nawet na krótki okres to spore koszty, które specjalnym zarządzeniem obniżamy. Dziś fryzjerzy, kosmetyczki czy bary i puby otrzymują realne wsparcie od miasta, które pozwoli im przetrwać ten trudny czas. Chcę także docenić wszystkie restauracje, które postanowiły dalej prowadzić swoją działalności i dla nich zostanie przygotowana obniżka stawki za czynsz – mówi Daniel Beger.

Oświadczenie będzie do pobrania od 19 marca 2020 roku ze strony mpglswietochlowice.pl

Warto podkreślić, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców świętochłowickie ulice i chodniki są dezynfekowane.

Pakiet osłon dla przedsiębiorców zapowiada także Ruda Śląska. W mieście wprowadzony zostanie pakiet ulg i zwolnień, z którego będą mogły skorzystać firmy najbardziej dotknięte kryzysem spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Chodzi m.in. o możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych. Do końca maja wstrzymane zostaną też upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

– Rząd poinformował, że szykuje „tarczę antykryzysową”. W Rudzie Śląskiej również wprowadzamy rozwiązania, które pomogą przetrwać ten trudny czas naszym przedsiębiorcom – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Rudzcy przedsiębiorcy mogą zwrócić się z wnioskiem o odroczenie bądź rozłożenie podatków na raty. Mogą starać się też o umorzenie zaległości podatkowych. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany. Formularz wniosku wraz z informacją o wymaganej dokumentacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/plik.php?id=324338&wer=1.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na obecną sytuację zostali zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą, będą zwolnieni z opłaty czynszowej za ten okres. Zwolnienie nie dotyczy opłat za media.

Ponadto do końca maja zostały wstrzymane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu nie zapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień.

Prezydent miasta apeluje również do zarządów innych instytucji, by również w miarę możliwości wprowadziły ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców. – Jestem przekonana, że wspólnymi siłami uda nam się przejść przez ten trudny dla nas wszystkich czas. Do tego potrzebna jest jednak współpraca wszystkich sektorów i na wszystkich szczeblach administracyjnych. Deklaruję, że pozostaję otwarta na pomysły, dyskusję, a przede wszystkim współdziałanie – zapewnia Grażyna Dziedzic.

O swoich przedsiębiorców dbają także Katowice. Powstaje także baza danych restauratorów, którzy przestawili się na zamówienia na dowóz.

UM Świętochłowice/ Foto: Archiwum

UM Ruda Śląska