Inicjuj lokalnie… Warto!

20 stycznia 2021

To naprawdę działa i daje efekty w postaci estetycznie zagospodarowanych miejskich przestrzeni.

Dziewiąta edycja inicjatywy lokalnej w Katowicach przyniosła 61 pomysłów mieszkańców, które będą realizowane w 2021 roku. Spośród 96 pomysłów wybrano te, które spełniały warunki formalne i najlepiej wpisywały się w strategie oraz programy miejskie w różnych obszarach. Mieszkańcy zgłaszają pomysły i działania w swoim bezpośrednim otoczeniu, a potem określają swój udział w ich realizacji, najczęściej jest to praca społeczna.

– Katowice tworzą i rozwijają przede wszystkim nasi mieszkańcy – dlatego otwieranie się na potrzeby katowiczan uważam za swój obowiązek. Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą efekty swojego zaangażowania w życie społeczności lokalnych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Wszystkie nasze działania mają jeden wspólny cel – nieustanne podnoszenie jakości życia w mieście. Cieszę się, że aż 61 wniosków w ramach inicjatywy lokalnej będziemy mogli wspólnie zrealizować. Dzięki inicjatywom lokalnym pracujemy nad ulepszeniem i upiększeniem przestrzeni Katowic, integrujemy mieszkańców, a także wspieramy lokalne grupy sąsiedzkie i aktywistów – dodaje prezydent.

Miasto już od 2013 roku wspiera takie inicjatywy, a od 2016 przeznacza na ten cel milion złotych rocznie. W ubiegłym roku – w związku z epidemią – wiele działań nie odbyło się bądź zostało przesuniętych na bieżący rok. Dlatego też kwota miliona złotych została pomniejszona o wartość zadań przesuniętych (535 230 zł) i do dyspozycji mieszkańców w ramach naboru na 2021 rok było 464 770 zł. – Koronawirus, wprowadzone z tego tytułu zakazy i obostrzenia spowodowały w ubiegłym roku szereg utrudnień w realizacji inicjatyw lokalnych, dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, po uzgodnieniu z pomysłodawcami, podjąłem decyzję, by część inicjatyw przesunąć do realizacji na rok bieżący – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że na 2021 rok zostało przesuniętych 59 inicjatyw z planowanych 117.

Przez ostatnie trzy lata, dzięki wsparciu miasta, udało się zorganizować 233 projekty, a tylko w zeszłym roku liczba godzin zaangażowania społecznego katowiczan wyniosła ponad 31 tys.

– Ważnym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna mieszkańców. To dzięki własnemu zaangażowaniu mogą pozyskać wsparcie na działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności czy zmianę lub upiększenie swojego najbliższego otoczenia – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

W tym roku najwięcej, bo aż 37 zaakceptowanych pomysłów dotyczy obszaru kultury, następnie 12 pomysłów będzie realizowane przy wsparciu wydziału edukacji i sportu, 6 przy udziale wydziału polityki społecznej, 4 przy wsparciu wydziału kształtowania środowiska oraz po jednej w wydziale budynków i dróg oraz wydziale zarządzania kryzysowego.

– Wśród pomysłów, które już zrealizowano były między innymi dwa wydarzenia o charakterze popularnonaukowym i kulturalno-edukacyjnym – Dzień Judaizmu i Dzień Islamu, akcja edukacyjna dla miłośników psów i kotów, wzbogacenie placu zabaw w nowe urządzenia do zabaw ruchowych oraz utworzenie strefy relaksacyjnej przy miejskim przedszkolu, przywrócenie zielonego charakteru podwórka przy zabytkowej kamienicy i stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w jej otoczeniu,  cykl warsztatów i spotkań o kulturze hip-hopowej, wydarzenia kulturalne w domach kultury i festyny dzielnicowe – mówi Michał Łyczak, rzecznik prasowy urzędu miasta. I dodaje – inicjatywy lokalne integrujące środowisko pojawią się praktycznie w każdej dzielnicy, wśród pomysłów wybranych w dziewiątej edycji mamy warsztaty plastyczne, malarskie, artystyczne, kulturalne, florystyczne, wizażu i kosmetologii naturalnej, prozdrowotne oraz graficzne z udziałem seniorów i młodzieży, planowane są również ogrodnicze spacery i spotkania tematyczne, spektakle teatralne i występy kabaretowe, koncerty w plenerze, konkurs plastyczny, pokazy filmowe, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla rodzin, a także szkolenia wioślarskie dla dzieci i młodzieży. W ramach wybranych do realizacji inicjatyw powstanie też interwencyjny komediowy spektakl teatru telewizji o tematyce profilaktycznej dotyczącej zagrożeń czyhających na osoby starsze, promowany będzie wolontariat na rzecz zwierząt, powstanie ogród sensoryczno-przyrodniczy, a podczas jednego z planowanych festynów promowane będą postawy ekologiczne i zasady bezpieczeństwa nad wodą.

Po raz pierwszy inicjatywy lokalne w Katowicach można było zgłaszać w 2013 roku, kiedy zrealizowano 4 pomysły mieszkańców, a na ich realizację miasto zabezpieczyło 100 tys. zł. W 2016 roku prezydent podjął decyzję o zwiększeniu puli inicjatywy lokalnej do 1 mln zł w związku z rosnącą aktywnością mieszkańców, co pozwoliło stworzyć obok budżetu obywatelskiego kolejne popularne narzędzie, z którego chętnie korzystają mieszkańcy.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice