CEZ Chorzów S.A. instaluje barierę antyodorową wokół zbiornika retencyjnego wód technologicznych

24 stycznia 2023

We wrześniu 2022 r. elektrociepłownia CEZ Chorzów S.A. podjęła decyzję o montażu instalacji ograniczającej uciążliwości zapachowe związane ze współspalaniem biomasy. We współpracy z firmą bioArcus, posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie neutralizacji odorów, zastosowano metodę polegającą na neutralizacji zapachów za pomocą systemu zamgławiającego wodnym roztworem produktów antyodorowych, będącym mieszaniną naturalnych olejków eterycznych występujących w roślinach.
Zastosowane w powstałej instalacji preparaty antyodorowe wchodzą w reakcję z zapachami, lecz nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko. Wszystkie preparaty antyodorowe, które będą stosowane w CEZ Chorzów posiadają niezbędną dokumentację, w tym karty charakterystyki, atest PZH (Państwowy Zakład Higieny), atest Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka oraz są bezpieczne dla ludzi i zwierząt.
Skuteczność działania preparatów waha się w zależności od warunków w granicach 60-95% i jest potwierdzona badaniami wykonanymi przez akredytowane, niezależne laboratoria w Polsce, Republice Czeskiej i Włoszech. W roku 2018 technologia mokrej bariery antyodorowej bioArkus została uznana za najlepszą metodę likwidacji odorów pochodzących ze składowisk odpadów oraz kompostowni i jednocześnie uznana została za BAT (Best Available Technology) dla dużych otwartych przestrzeni z emisją niezorganizowaną.
W odpowiedzi na uciążliwości związane ze współspalaniem biomasy, CEZ Chorzów S.A. dotychczas całkowicie usunęła zapasy biomasy składowanej na terenie magazynów zewnętrznych w opakowaniach typu „big bag” z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej). Spółka usunęła także z wyżej wymienionych terenów biomasę magazynowaną w betonowych boksach oraz zapasy biomasy składowanej luzem. Spółka zlikwidowała także zapas paliwa biomasowego składowanego luzem na terenach własnych przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie.
CEZ Chorzów S.A. to jedna z najnowocześniejszych jednostek produkcyjnych w Polsce, wybudowana celem odtworzenia mocy produkcyjnej Elektrowni Chorzów S.A. – jednej z najstarszych (1898) elektrowni w Polsce. Obecnie moc cieplna zamówiona w CEZ Chorzów oscyluje na poziomie 460 MWt.
Elektrociepłownia została zaprojektowana i zbudowana w oparciu o restrykcyjne normy ekologiczne dotyczące emisji pyłów, związków siarki i azotu do powietrza. Od 2008 roku rozpoczęła współspalanie węgla z biomasą. Obecnie udział biomasy w wytwarzaniu energii wynosi około 30%. W międzyczasie uruchomiono instalację odwróconej osmozy, która ograniczyła o 70% zużycie chemikaliów do uzdatniania wody. W 2017 roku powstała instalacja DeNOx, która dostosowała emisję tlenków azotu do limitów emisyjnych Dyrektywy IED i obowiązujących od 2021 roku konkluzji BREF/BAT.