Cenna tradycja pomocy dla strażaków

11 kwietnia 2023

Długotrwała i bezustanna, a w dodatku chyba najbardziej doceniana przez samych wnioskodawców!

Bo jak podkreśla Nadbrygadier Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP środki pozyskiwane w programach WFOŚiGW w Katowicach skierowane dla OSP i PSP to najlepiej wydatkowane wsparcie pieniężne strażnic. No trudno się z tym nie zgodzić, skoro Fundusz dofinansowywuje sprzęt, który nie tylko służy ochronie środowiska, ale zdrowiu i niejednokrotnie życiu. Pokusić się zatem można o stwierdzenie, że to najlepiej wydatkowane środki nie tylko w strażnicach, ale szerokim aspekcie społeczno-zdrowotnym.

A tymczasem przypominamy, że jeszcze do 14 kwietnia trwa nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych Część 2! Czego dotyczy dofinansowanie? Zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Program wspierający OSP jest bowiem kontynuowany przez Fundusz i na tenże cel przeznaczy on w województwie śląskim około 3 mln zł! – Pieniądze te realnie poprawiają bezpieczeństwo nas wszystkich, ale mają też wpływ na poprawę środowiska, bo nasi strażacy przecież ochraniają życie i zdrowie, ale też i środowisko – podkreśla Śląski Komendant Wojewódzki PSP. Jak dodał, dokładane są wszelkie starania, aby jednostki OSP, miały taki sprzęt, który jest potrzebny. W regionie jest 940 jednostek OSP. Do pozyskania jest 25 tysięcy złotych dla każdej jednostki OSP. Jak zapewnił prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek, jeśli okaże się, że zapotrzebowanie ze strony OSP na zakup sprzętu jest znacznie wyższe niż zakładamy, to będziemy się starali budżet programu powiększyć

Co uda się zdziałać dzięki dofinansowaniu?

Przede wszystkim pozwoli ono na na wymianę sprzętu oraz dosprzętowienie poszczególnych strażnic. Kwota 3 milionów złotych za to – by kupowany sprzęt był nowoczesny, komfortowy i skuteczny.

Warto podkreślić, że WFOŚiGW wspiera strażaków zawsze bardzo szczodrze! Jak mówi prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek dzieje się tak od wielu lat! – W tym roku program ten – tak zwany „Mały Strażak” – kontynuujemy na zasadach z roku ubiegłego, utrzymując ten poziom dofinansowania 100%. Strażacy ochotnicy nie będą musieli się już starać o dodatkowe środki na wkład własny, one są dla nich trudno dostępne – mówi Tomasz Bednarek. I dodaje: –  Są też nowe programy w tym roku: tu przede wszystkim „Bezpieczny Strażak”, program który uzupełnia lukę w tym już istniejącym dofinansowaniu dla OSP, co sygnalizowali nam i zgłaszali strażacy ochotnicy oraz Państwowa Straż Pożarna. Wciąż realizujemy program wsparcia OSP w zakresie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, z drugiej strony dofinansowujemy zakup sprzętu drobnego do 25 tysięcy złotych i tu właśnie była luka w tym takim sprzęcie średniej wielkości, o którym nie ma mowy w tych już istniejących programach. Był kłopot tutaj, a to wyposażenie też jest niezbędne dla strażnic, stąd właśnie „Bezpieczny Strażak” do 50 tysięcy dofinansowania  dla każdej jednostki – tłumaczy Tomasz Bednarek.

Jaki to sprzęt? – To są na przykład łodzie, przyczepy. To mogą być kamery termowizyjne, quady. Katalog jest tu bardzo szeroki. Warunek? To nie może być sprzęt finansowany w dwóch poprzednich naszych programach – mówi Tomasz Bednarek.

A jeśli o zakup sprzętu chodzi…

… to już wiemy, że 57 nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych trafi w tym roku do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

Na ich zakup Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planują wydać ponad 17 mln zł dofinansowania.

I pierwsze zakupy już za nami. Tak świętowano W OSP Chechło w Powiecie Gliwickim Druhowie odebrali bowiem kluczyki do nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Hanna Grabowska-Macioszek