By Dzień Ziemi trwał cały rok

20 stycznia 2022

Ta złota myśl Tomasza Bednarka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyświecała jako przewodnia tegorocznej Gali wręczenia Zielonych Czeków 2021.

Nie bowiem kwietniu, w którym to Dzień Ziemi obchodzony jest 22 dnia tegoż miesiąca, jak to tradycja Zielonych Czeków nakazuje, ale grudzień był uroczystym słynnego dla WFOŚiGW finałem konkursu. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 Gala nie odbyła się ani w kwietniu 2021, a co więcej… ani w kwietniu 2020 roku. Jak pokazuje rzeczywistość, nic nie jest constans i nawet fakt, że kwiecień = Gala Zielone Czeki też może być zmienny (jak to kwiecień plecień). Niemniej dzięki temu, jak podkreśla Tomasz Bednarek, Dzień Ziemi możemy celebrować cały rok. –  Dbać o środowisko, o naszą Ziemię powinniśmy cały rok. No „Gala”, to też dużo powiedziane, bo z uwagi na trwającą nadal pandemię, musieliśmy niestety bardzo okroić tę uroczystość rozstrzygającą nasz konkurs. Nie mogliśmy zaprosić naszych przyjaciół Funduszu, nawet pracowników, a to przecież głównie ich zasługa, że WFOŚiGW może realizować swoje zadania. Zaprosiliśmy właściwie tylko laureatów. Plany i chęci były inne. Mam nadzieję, że już za rok uda spotkać się w komplecie i Gala będzie taka, jak te sprzed pandemii – zaznacza prezes WFOŚiGW.

Kameralnie wcale nie oznacza, że mniej uroczyście, bo Zielone Czeki to uhonorowanie tych, którzy poprzez swoje proekologiczne działania, ochronę środowiska wspierają prężnie, innowacyjnie, a co najważniejsze – skutecznie! I to jest najistotniejsze! I cieszy ogromnie.

Konkurs Zielone Czeki dedykowany jest osobom, instytucjom i innym podmiotom: gminom, stowarzyszeniom, organizacjom, fundacjom, które angażują się w ochronę środowiska i odbywa się niemal od samego początku rozpoczęcia funkcjonowania WFOŚiGW. – Nagradzamy przede wszystkim Ekologiczną osobowość roku. To osoba, która swoją pasją, zaangażowaniem wyróżnia się na tym tle. Ale nie tylko, bo konkurs został rozszerzony o nowe kategorie: Inwestycja proekologiczna roku. Chcemy w ten sposób docenić te przedsięwzięcia, które były realizowane przy wsparciu WFOŚiGW. To także Gmina przyjazna  dla „Czystego Powietrza”. Tu chcemy wyróżnić gminy, które są aktywne w swoich działaniach na rzecz walki ze smogiem. I Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej: pozarządowe i te wszystkie, które prowadzą kampanie, akcje edukacyjne, promocyjne właśnie dotyczące ochrony środowiska – przypomina ideę konkursu Tomasz Bednarek.

Sezon grzewczy to dobre wyzwanie dla Kategorii Gmina przyjazna  dla „Czystego Powietrza”. Duże pole do popisu, bo mimo ciągłych akcji uświadamiających, edukacyjnych WFOŚiGW, jest jeszcze w tym temacie wiele do zrobienia. Warto podkreślić, że Fundusz może wskazać kierunek właściwego postępowania, dać wparcie finansowe, ale główne zadanie walki ze smogiem to domena samorządów.

Hanna Grabowska-Macioszek

Laureaci Zielone Czeki 2021

„Gmina przyjazna dla czystego powietrza”: Gmina Bieruń – za wielotorowe działania w zakresie walki o czyste powietrze.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

 • Gmina Wilkowice
 • Gmina Ślemień
 • Gmina Świerklaniec
 • Miasto Chorzów
 • Miasto Zabrze
 • Gmina Gaszowice

„Ekologiczna osobowością roku:  Gabriela Guściora-Konieczna – za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz prezentowanie postawy cechującej się wyjątkową odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

 • Erwin Grzegorzek
 • Marta Wojciechowska – Smolarz
 • Michał Łada
 • Małgorzata Bednarek

„Inwestycja proekologiczna roku”: Gmina Rędziny – za budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków Karolina.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

 • Miasto Katowice
 • Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Oblackie Centrum Młodzieży

„Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”: Fundacja „Czas na Las” – za prowadzenie edukacji ekologicznej w ramach edukacji przedszkolnej polegającej na kształtowaniu u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

 • Fundacja Ekologiczna „ARKA”
 • Polski Związek Wędkarstwa Okręg Częstochowa Koło w Kaletach

Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia.

 

„Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”