By aktywizować zawodowo

29 października 2019

Kogo? Osoby, które w skutek różnych sytuacji życiowych pozostają długotrwale bezrobotne. Gdzie? W Świętochłowicach.

 

W mieście bowiem podpisano porozumienie na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Tym samym ruszył proces uruchomienia tworu pod nazwą Spółdzielnia Socjalna. Kiedy, gdzie, ile i za ile? Szczegóły na razie owiane są tajemnicą. Niemniej Spółdzielnia socjalna dedykowana jest bezrobotnym, niepełnosprawnym, osobom opuszczającym zakłady karne, ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, takim, które z jakiś przyczyn i różnych wypadków losowych pozostają z różnych powodów wykluczone społecznie.

Jak mówi prezydent Świętochłowic Daniel Beger, podpisanie porozumienia o współpracy jest ważne dla miasta i jego mieszkańców. – Podkreślam, nawiązanie współpracy z każdym podmiotem, niezależnie czy to będzie organizacja, czy osoba prawna, która będzie wspierać aktywizację społeczną jest dla miasta bardzo istotna i to bez względu na wagę finansową. Aktywizacja zawodowa jest bardzo potrzebna w Świętochłowicach, żeby poszczególne osoby uwierzyły w to, że warto i że trzeba angażować się w życie zawodowe w mieście  – zaznacza Daniem Beger.

Zdaniem prezydenta niezależnie od faktu, że bezrobocie w Świętochłowicach jest bardzo niskie, w dalszym ciągu są osoby długotrwale bezrobotne, do których trzeba wyciągnąć rękę, by im pomóc, nie tyle w znalezieniu pracy, ale założenia własnego biznesu i w tym właśnie przedsięwzięciu wspierać będzie Spółdzielnia Socjalna. Partnerem w tej współpracy będzie firma PRO-INVEST z Katowic.

Jak zapewniają przedstawiciele PRO-INVEST szczegóły przedsięwzięcia poznamy wkrótce.

Hanna Grabowska-Macioszek