Z myślą o ekologii

29 października 2019

Jak ważnym jest zagadnieniem, wiedzą wszyscy, a szczególnie przedsiębiorcy. Tematy z nią związane dyskutowane są często i szeroko. Także na minionym już 9. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Na tymże prestiżowym wydarzeniu nie mogło więc zabraknąć tematów związanych z ekologią. Projektowanie usług zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju to już nie moda, to dobry kierunek.

W dobrym zarządzaniu zawiera się podejmowanie decyzji przyjaznych dla środowiska naturalnego. Organizator EKMŚP, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przypomniał o tym podczas sesji panelowych na ścieżce tematycznej – Think ECO!. Omawiane były takie zagadnienia jak Odnawialne Źródła Energii, gospodarka o obiegu zamkniętym, niska emisja. Działając z poszanowaniem planety „mamy lepszy komfort wewnętrzny. Chronimy środowisko” stwierdził podczas dyskusji o OZE Mirosław Czarniak, prezes zarządu GPP Business Park SA.

Tomasz Szczerba, Burmistrz Wojkowic opowiedział o zastosowanych na swoim podwórku rozwiązaniach, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe do zrealizowania, takich jak zasilana energią słoneczną elektrownia fotowoltaiczna, ledowe oświetlenie miejskie, magazyny energii odnawialnej.

W gronie ekspertów znaleźli się Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, Piotr Woźny, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji grupy LOTOS.

LOTOS, polska grupa kapitałowa, która wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niej, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. LOTOS to także sieć 495 stacji paliw, zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych. LOTOS zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. Jest czołowym producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

LOTOS to dobry przykład firmy, która w odpowiedzialny i profesjonalny sposób realizuje swoje zadania. Coraz więcej firm z sektora MŚP, wzorując się na wielkich koncernach, również projektuje swoje usługi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Tekst i foto: Biuro Prasowe EKMSP