Będzie bezpieczniej!

21 stycznia 2021

W Katowicach.

Co najmniej 48 nowych kamer monitoringu miejskiego będzie działo w tym roku Katowicach. Większość z nich to kamery zlokalizowane w nowych Centrach Przesiadkowych. 8 kamer zostanie zainstalowanych w dzielnicach na wnioski radnych, a 2 to inicjatywa mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Kamery zostaną włączone w Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA).

– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest jednym z naszych priorytetowych zadań. KISMiA pozwala nam poprawiać bezpieczeństwo publiczne, w tym drogowe, efektywnie gospodarować zasobami ludzkimi i sprzętem Straży Miejskiej, a także sprawniej działać w sytuacjach kryzysowych. Widać, że montaż monitoringu przynosi efekty. Tylko w ubiegłym roku Straż Miejska i Policja wykorzystały blisko 2,5 tysiąca nagrań z monitoringu. Widząc, że system spełnia swoje zadania podjęliśmy decyzję o jego dalszej rozbudowie – podsumowuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Warto przypomnieć, że system KISMiA został uruchomiony w sierpniu 2016 roku. Koszt inwestycji wyniósł na starcie blisko 14 mln zł. Obecnie w KISMiA działa 277 kamer. Jest to najnowocześniejszy w tej skali inteligentny system monitoringu w Polsce, który sam wykrywa i alarmuje dyspozytorów w zakresie kilkunastu określonych zdarzeń – np. kolizja pojazdów, zbiegowisko, czy leżący człowiek. Podobne systemy funkcjonują m.in. w Chicago, Rio de Janeiro i Madrycie.

Straż Miejska w Katowicach na podstawie monitoringu wizyjnego w 2020 roku, zainicjowała 2229 zdarzeń, z tego:

  • Liczba sprawców ukaranych mandatem – 289
  • Liczba zastosowanych pouczeń – 163
  • Liczba osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień – 25

Kamery, poza Śródmieściem i dzielnicami, są także umiejscowione na głównych arteriach drogowych Katowic – gdzie skanują tablice rejestracyjne przejeżdżających pojazdów. System przy nowych Centrach Przesiadkowych działa w oparciu o kamery obrotowe i punktowe, dzięki czemu monitorowany jest cały ich teren.

Monitoring jest bardzo pomocny w pracy funkcjonariuszy Policji. – Zapis z monitoringu wykorzystywany jest np. w sytuacji kiedy obywatel został pokrzywdzony przestępstwem i zgłasza ten fakt w jednostce Policji. Wówczas, policjanci po zabezpieczeniu nagrania  z kamer monitoringu, mają możliwość zapoznania się z nagraniem, na którym np. zarejestrowano przebieg zdarzenia, jego okoliczności, a bardzo często także wizerunek osób biorących w nim udział. Monitoring daje też inną możliwość jaką jest przekaz „na żywo”, dzięki czemu policjanci mogą reagować np. na grupy osób biorące udział w bójkach – mówi Agnieszka Żyłka, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

W 2021 roku do systemu KISMiA włączonych zostanie co najmniej 48 kamer w tym:

  • 1 kamera na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Kościuszki
  • 9 kamer z Międzynarodowego Dworca Autobusowego przy Sądowej
  • 21 kamer z Centrum Przesiadkowego Zawodzie
  • 7 kamer z Centrum Przesiadkowego Brynów
  • 10 nowych kamer w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie trzech monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy” – dot. dzielnic: Murcki – 2 kamery, Bogucice – 4 kamery, Zawodzie – 2 kamery, Dąbrówka Mała (Burowiec) – 1 kamera, Śródmieście – 1 kamera.

Koszt rozbudowy systemu o 10 nowych kamer w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie trzech monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy” to około 700 tys. zł.

Nowe kamery będą na bieżąco włączane do w Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA), a wszystkie mają działać w systemie najpóźniej do czwartego kwartału tego roku.

Liczba kamer w trakcie uruchomienia KISMIA to: 211 kamer.

W 2017 r. zostało dołączonych: 7 kamer.

W 2018 r. zostało dołączonych 18 kamer.

W 2019 r. zostało dołączonych 38 kamer.

W 2020 r. zostało dołączonych 3 kamery.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy współpracy ze Strażą Miejską i Komendą Miejską Policji w Katowicach

Foto: D. Czapla