Archiwum: Maj 2021


Majowy 2021

Goniec Górnośląski zapełnia swoje punkty dystrybucyjne.

5 maja 2021
Wystartowały egzaminy maturalne

Maturzyści już po pierwszym dniu egzaminów dojrzałości.

4 maja 2021
Fundusz wspiera młodych strażaków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął realizację pilotażowego Programu dofinansowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Środki mają być przeznaczone na zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i  ćwiczebny. Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji sięgające 80 proc. kosztów kwalifikacyjnych. Na Program Fundusz przeznaczy łącznie 200 tys. zł.

4 maja 2021
Nie siej śmieci, posiej łąkę

Czyli ekologicznie w Katowicach.