Weź udział w „Ankiecie” w rudzkim MCK im. H. Bisty

25 maja 2021

Śląski na fali” to tytuł nowego projektu, którego realizację planuje w najbliższym czasie Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Jego celem jest nawiązanie dialogu ze społecznością lokalną oraz promocja kultury śląskiej w regionie i w kraju. W planach produkcja słuchowiska radiowego opartego na tekście pisanym w języku śląskim – jednoaktówki „Ankieta” autorstwa Łukasza Buszmana, który będzie okazją do promocji śląskiej mowy oraz poruszenia tematów związanych z antagonizmami regionalnymi. Projekt ma na celu także skłonić odbiorców do refleksji i stać się przyczynkiem do dialogu w śląskich rodzinach, a także edukować młodzież w zakresie „ślonskij godki”, która jest podstawą kultury naszego regionu, niezwykle bogatego kulturowo. Tymczasem świadomość, że coraz młodsze pokolenia nie potrafią już się nią posługiwać i jednocześnie zatracają coś bardzo cennego, uświadamia nam, że czas na podjęcie dialogu międzypokoleniowego. Mamy nadzieję, że projekt „Śląski na fali” będzie okazją ku temu.

Do współpracy przy realizacji projektu dyrektor MCK Katarzyna Furmaniuk zaprosiła grono osób sprawdzonych już przy realizacji pierwszej produkcji teatralnej MCK – śląskiej komedii muzycznej „Gita story”, mianowicie reżysera i aktora Zbigniewa Stryja, a także aktorów Annę Białoń, Jolantę Niestrój-Malisz i Jana Woldana. Słuchowisko będzie prezentowane na stronie internetowej www.mckrudasl.pl oraz kanałach społecznościowych MCK: YouTube, Facebook i Twitter. Patronat nad projektem obejmuje Prezydent Miasta Ruda Śląska, Grażyna Dziedzic, a także portal Wachtyrz, Goniec Górnośląski i Śląska TV.

Miło nam także poinformować, że projekt „Śląski na fali” realizowany jest w partnerstwie z Fundacją PZU, która przekazała środki na sfinansowanie większości działań w ramach projektu.

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU