Zostanie zmodernizowany

28 lutego 2020

Co? Park Wełnowiecki w Katowicach.

Cudowna wiadomość! Miejsce, w którym spędzałam niemal wszystkie spacery, kiedy moja córeczka była jeszcze dzidziusiem, zyska nowe oblicze. Przemierzając tamtejsze alejki, a tak naprawdę jedną tam i z powrotem, myślałam: jaki ten park ma potencjał. Był i nadal jest po prostu idealny, kiedy dokuczają nam upały. Pięknie zadrzewiony daje cień, a jesienią jest najlepszym „kasztanowiskiem” jakie tylko można sobie wymarzyć. Pamiętam go oczywiście jeszcze ze swojego dzieciństwa. Niestety trudno nie zauważyć, że trochę jest zaniedbany. Ale oto właśnie ruszają  konsultacje społeczne w sprawie kompleksowego zagospodarowania Parku Wełnowieckiego i terenów przyległych, tzw. Alp. Dokładnie rozpoczną się w marcu. Prezydent Marcin Krupa już jesienią 2018 roku zobowiązał się do rewitalizacji tego obszaru w umowie z mieszkańcami. – Pomimo tego, że jesteśmy trzecim najbardziej zielonym miastem w Polsce, to doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy zielony zakątek odgrywa dużą rolę w naszym życiu. Z jednej strony pełni ważne funkcje ekologiczno-przyrodnicze, co jest istotne pod kątem wyzwań klimatycznych, a z drugiej strony pozwala mieszkańcom na aktywny wypoczynek na łonie natury – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Zgłaszało się do mnie w tej sprawie wiele osób z Bogucic, Wełnowca i Koszutki. Podczas rozmów często słyszałem, że należy zagospodarować teren Parku Wełnowieckiego, który lata świetności ma za sobą. Jego największym atutem jest piękny drzewostan i cisza – choć mówimy o obszarze znajdującym się zaledwie dwa kilometry od katowickiego rynku. Wsłuchując się w apele mieszkańców podjąłem decyzję, że kompleksowo zrewitalizujemy nie tylko teren parku, ale też działaniami obejmiemy jego otoczenie. Chodzi o niezagospodarowane, pagórkowate i częściowo zalesione tereny, czyli tzw. Alpy – dodaje prezydent.

Cały obszar, który zostanie poddany rewitalizacji, ma 5 hektarów – a więc tyle, co powierzchnia siedmiu pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Dziś teren Parku Wełnowieckiego tworzą m.in. dwa place zabaw, alejki oraz elementy małej architektury – ławki i kosze. Z kolei tereny „Alp” nie są w żaden sposób zagospodarowane.

Zanim rozpoczną się prace w terenie urzędnicy sprawdzą, jakie mieszkańcy mają oczekiwania co do zagospodarowania tego obszaru. – W ramach konsultacji społecznych, które potrwają od marca do maja przeprowadzimy m.in. ankiety diagnostyczne, odbędzie się spacer badawczy oraz podsumujemy ustalenia podczas otwartego spotkania. W konsultacjach będą mogli brać udział mieszkańcy dzielnic okalających Park – tj. Koszutki, Wełnowca i Bogucic – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. – Zebrane propozycje i uwagi mieszkańców będą stanowiły podstawę do zlecenia koncepcji zagospodarowania całego obszaru. Planujemy, by projekt był gotowy do połowy listopada 2021 r., a prace w terenie rozpoczną się wiosną 2022 r. Po zakończonych konsultacjach sprawę będzie prowadził Zakład Zieleni Miejskiej, który ma duże doświadczenie w tego typu działaniach. Przykładowo można tu wspomnieć udaną rewitalizację Parku Boguckiego – dodaje Maciej Stachura.

Szczegółowe informacje o konsultacjach w tej sprawie będą dostępne na stronie: www.katowice.eu/konsultacje