Społeczna i pokoleniowa integracja mierzona w kilometrach

2 marca 2020

Startują „Kilometry Dobra”. Katowice już po raz siódmy patronują kampanii.

To jedna z takich inicjatyw, gdzie trudno byłoby sobie wyobrazić, że ktoś nie chciałby zaangażować się w nią, czy dołączyć, czy w jakikolwiek sposób wesprzeć. Niesie same dobro, mierzone w kilometrach. – To nie pierwsza nasza akcja z kilometrami dobra – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. – Bardzo się cieszę, bo tym razem trafiają ona z zupełnie inną niż dotychczas przestrzeń naszego miasta, obejmując właśnie jego południowe dzielnice: Ligota, Panewniki, część Brynowa. I nasze działania skierowane są dla dobra ich mieszkańców. Po to przecież jesteśmy, by dla mieszkańców działać. Bardzo się cieszę, że organizacje pozarządowe tak chętnie i aktywnie w tych działaniach nas wspierają, ale i że je inicjują. Cieszę się także z obecności sponsorów w tym przedsięwzięciu. Z ich udziałem możemy zdziałać więcej i lepiej – podkreśla prezydent Krupa.

– „Kilometry Dobra” to kampania ogólnopolska – mówi prezes zarządu Fundacji Index do Przyszłości Anna Skrzyńska czuwająca nad przebiegiem przedsięwzięcia na Południu Katowic. – Zaproszenie do niej to dla nas wyróżnienie. W Katowicach jako jedyna organizacja możemy te kilometry poprowadzić. Cel? Wypracowanie współpracy międzypokoleniowej. Chcemy zintegrować seniorów z juniorami z południowych dzielnic miasta. Istniejące już placówki: świetlica dla dzieci, klub seniora zainspirował nas do tego, by te pokolenia połączyć. I zachęcić do udziału tych pomiędzy: 20, 30, 40, 50-latków. Finalnie stworzymy miejsce, które będzie sercem Panewnik, Ligoty. Chcemy, by młodzi ludzie czerpali z doświadczenia seniorów, a seniorzy z młodości i energii młodzieży, by odnajdywali w nich swoich wnuków i wnuczki. A dzięki takim zabiegom aktywizować wszystkich mieszkańców dzielnic – tłumaczy Anna Skrzyńska.

W kampanię włączają się dzielnicowe szkoły i inne miejskie instytucje – głównie LO nr 7 w Katowicach oraz MDK Ligota. Przez cały czas trwania inicjatywy będą organizować różne wydarzenia: festyny pikniki, spotkania. W ich trakcie do specjalnych puszek będzie można wrzucać symboliczną złotówkę. – Chcemy zebrać 1,5 km dobra. Metr dobra to 44 złote. Co daje 66 tysięcy złotych. To nasze marzenie! Dzięki tej kwocie będziemy mogli co najmniej przez rok realizować wiele świetnych projektów na rzecz integracji pokoleniowej Południa Katowic – zaznacza prezes zarządu Fundacji Index do Przyszłości.

Kampania potrwa trzy miesiące. Jej finał przewidywany jest na koniec maja.

Hanna Grabowska-Macioszek