Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie dla rynku pracy w województwie śląskim

28 maja 2019

Promocja

Czas wyzwań na rynku pracy trwa – przedsiębiorstwa  zgłaszają wyraźną potrzebę powiększenia grona wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku i w gospodarce może być wdrażany obecnie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy, a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego – w tym także dla  województw śląskiego.

 

ZSK nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Podobne systemy przyjęto już w ponad 150 krajach na całym świecie, dlatego ZSK jest także dobrą alternatywą dla Polaków w kontekście zmiany kompetencji i kierunku zawodowego. Przystąpienie do walidacji (sprawdzenia tego, co faktycznie umiemy i jaką wiedzę posiadamy) i uzyskanie certyfikatu to dobre rozwiązanie, a korzyści płynące z otrzymania certyfikatu lub dyplomu pozwolą rozwinąć skrzydła pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Istotą systemu jest przeniesienie środka ciężkości ze szkoleń na sprawdzanie umiejętności (walidację). Zgodnie z zasadą uczenia się przez całe życie (Life Long Learning) nie jest ważne jakimi sposobami się czegoś nauczyliśmy, ale czy to naprawdę umiemy. Nie interesuje nas ile godzin ktoś spędził na sali szkoleniowej, tylko czy ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. To korzyść dla osób, które chcą uzyskać certyfikat, ale nie mają potrzeby pójścia na kurs czy szkolenie. Mają kompetencje, ale potrzebują dokumentu, który je potwierdzi.   mówi Artur Wieczorek, Doradca Regionalny ds. ZSK

Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych dla każdego z regionów – Województwo śląskie jest jednym z najsilniejszych gospodarczo i demograficznie regionów w Polsce, a także jednym z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie, o najgęstszej w kraju sieci dróg i autostrad.  Jest regionem łączącym tradycję z nowoczesnością – z jednej strony górnictwo, odgrywające niezwykle ważną rolę w gospodarce, a z drugiej bardzo prężnie rozwijający się przemysł motoryzacyjny, ICT, budowa maszyn i urządzeń, przemysł spożywczy czy turystyka.  W Katowicach swoją siedzibę ma Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – największa strefa w Polsce oraz najlepsza strefa ekonomiczna w Europie 2015-2017 roku według rankingu FDI Business Financial. W KSSE działa ponad 350 przedsiębiorstw, które zainwestowały 34 mld zł i stworzyły 76 tys. miejsc pracy.  Śląsk to także największy w Polsce eksporter takich towarów jak maszyny przemysłowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny czy węgiel i koks.  To także 3,48 mld euro przyznane na Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, przeznaczone m.in. na prace badawcze, innowacje, TIK czy dofinansowanie szkoleń. Niska stopa bezrobocia, dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe i szkolnictwo wyższe, wykwalifikowana kadra, przed którą stoją cięgle to nowe wyzwania związane ze zmianami gospodarczymi województwa, a co za tym idzie – zmianami na rynku pracy. We wszystkie te działania wpisuje się Zintegrowany System Kwalifikacji. W naszej regionalnej przestrzeni jest on idealnym narzędziem do odziaływania na rozwój biznesu, pracodawców oraz potencjalnych pracowników i, co kluczowe, jest systemem dającym możliwość realizacji indywidulanych planów zawodowych i biznesowych.  – mówi Aleksandra Wojciechowska, Doradca Regionalny ds. ZSK. – Prace nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji prowadzone są równolegle: na płaszczyźnie centralnej – przy wsparciu ministerstw oraz na poziomie lokalnym.  

Jak zaznacza Aleksandra Wojciechowska – na poziomie lokalnym, w każdym z województw, aktywnie działają doradcy regionalni, promotorzy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W regionie śląskim skupiamy się na współpracy z instytucjami rynku pracy, instytucjami oświatowymi, przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego. Wspólnie z naszymi partnerami podejmujemy działania upowszechniające informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Organizujemy i prowadzimy seminaria regionalne, adresowane dla różnych grup uczestników. Jesteśmy na ważnych dla regionu wydarzeniach, konferencjach, targach, spotkaniach, gdzie mówimy o Systemie, o jego potencjale, wskazujemy korzyści płynące z ZSK. Wspieramy podmioty, które chcą opisywać kwalifikacje czy pełnić funkcję instytucji certyfikującej. Naszym celem, jaki postawiliśmy, jest dotarcie i zainteresowanie Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji szerokiego kręgu interesariuszy.

 

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych, pilotowanie imprez turystycznych, programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D czy montowanie stolarki budowlanej) jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji jest przypisany także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce mają szansę stać się rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

– Aby dostosować się do rynku pracy, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej, musimy nieustannie uczyć się i podnosić swoje kompetencje. ZSK pozwala potwierdzić, co już wiemy, jakie mamy umiejętności – także te, które zdobyliśmy poza szkołą, np. w ramach kursów, szkoleń czy też nabyte w toku pracy zawodowej, realizacji własnych zainteresowań. Z punktu widzenia pracodawcy certyfikaty ze znakiem Polskiej Ramy Kwalifikacji pozwalają uniknąć błędów w rekrutacji oraz skrócić czas jej trwania. Zatem system niesie korzyści dla każdej ze stron. – mówi Aleksandra Wojciechowska, Doradca Regionalny ds. ZSK.

 

Bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół

Umiejętność zbudowania zespołu profesjonalnych i kompetentnych pracowników to dziś ważny atut przedsiębiorstwa, który nierzadko wpływa na konkurencyjność firmy i jej sukcesy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu ich odpowiednimi dokumentami może pomóc ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy.  Pozwala to na ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje dobrze dobrany, kompetentny zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie − konkurencyjność na rynku.

 

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa?

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, po potwierdzeniu w sposób formalny swoich umiejętności, stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem. Certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji.

Zintegrowany System Kwalifikacji pozwoli potencjalnym pracownikom z regionu stać się bardziej elastycznymi w kontekście potrzeb rynkowych, a co za tym idzie – konkurencyjnymi na rynku pracy. W dobie dynamicznej sytuacji rynkowej, ważne jest, aby kandydat na dane stanowisko był nie tylko profesjonalny w swoim zawodzie, ale także był otwarty na dostosowanie się do wymagań dzisiejszego rynku. ZSK pozwala na potwierdzenie  kompetencji zdobytych poza edukacją szkolną. Certyfikat z numerem PRK uwiarygadnia umiejętności nabyte w procesie samodzielnego uczenia się – mówi Artur Wieczorek, Doradca Regionalny ds. ZSK.

 

Wspieraj system i rynek!

Za prace dotyczące rozwoju ZSK odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na co dzień współpracuje on z partnerami społecznymi, a także grupami środowiskowym, tak, aby rozmowy i konsultacje miały istotny wpływ na kształt i renomę certyfikacji ZSK.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:

https://www.kwalifikacje.edu.pl/

 

Doradcy regionalni:

Aleksandra Wojciechowska

e-mail: a.wojciechowska@ibe.edu.pl

Tel: 573 444 585

Artur Wieczorek

e-mail: a.wieczorek@ibe.edu.pl

Tel: 573 444 598

Kontakt dla mediów:

Grzegorz Maryniec
rzecznik prasowy
e-mail: g.maryniec@ibe.edu.pl
tel. +48  22 24 17 166