Zielone czeki = WFOŚiGW

12 października 2022

I tak jest w istocie! Najważniejszy bowiem w Polsce konkurs ekologiczny to historia Funduszu!

Niegdyś adresowany do osób fizycznych i organizacji pozarządowych przez lata rozszerzał kategorie. Dziś Konkurs Zielone Czeki obejmuje także te został dotyczące inwestycji i edukacji, promocji działań proekologicznych. Jak mówi prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek, pomiędzy Funduszem, a Konkursem Zielone Czeki można postawić znak równości. – Zielone Czeki przyznawane są z okazji Dnia Ziemi, a historia konkursu to historia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od samego początku funkcjonowania Funduszu te nagrody są przyznawane i chcemy tę tradycję kontynuować – zaznacza Tomasz Bednarek.

Dzięki temu Fundusz może docenić nie tylko indywidualnych pasjonatów działających na rzecz ochrony środowiska, czystego powietrza, zdrowia – ekologii, ale też gminy, ważne pod względem ekologicznym przedsięwzięcia! – Od kilku lat doceniamy Zielonym Czekiem szersze spectrum podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska, podejmujących inicjatywy edukacyjne w tym temacie. W sposób szczególny jednak oceniamy Kategorię Osobowość Ekologiczna i tu działalność tych osób – pasjonatów, którzy robią coś dobrego na rzecz ekologii i promują to szeroko – wyjaśnia Tomasz Bednarek.

A oto tegoroczni laureaci Zielonych Czeków:

Ekologiczna osobowość roku: Gabriela Kaczyńska, dziennikarka Radia Katowice
Gmina przyjazna dla czystego powietrza Gmina Goczałkowice-Zdrój
Inwestycja proekologiczna roku – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej – Stowarzyszenie „Nie Dokarmiaj Smoga”.
Hanna Grabowska-Macioszek