Bezpieczniej na drogach w Katowicach

13 października 2022

Mimo, że liczba zarejestrowanych samochodów rośnie, maleje liczba wypadków na drogach – to wnioski płynące z dokumentu pod nazwą „Analiza wypadkowości na sieci drogowej Miasta Katowice” sporządzonego przez wydział transportu Urzędu Miasta Katowice na podstawie danych uzyskanych z Policji.

Dokument zawiera m.in. analizę porównawczą ostatnich pięciu lat i porównanie z 2008 rokiem, w którym wystąpiła największa ilość wypadków drogowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Zauważalny jest znaczący spadek wypadkowości – z 449 w 2008 roku do 163 w 2021 roku. Jednocześnie w tym okresie znacząco wzrosła liczba pojazdów ze 194 tys. do niemal 322 tys. Tym samym w 2008 roku mogliśmy mówić średnio o 1 wypadku przypadającym na 433 pojazdy, a w ubiegłym roku o jednym wypadku na 1973 pojazdów. Również w kategorii osób, które zginęły w wypadkach 2021 rok okazał się jednym z najbezpieczniejszych w ostatnich latach. W 2021 roku ofiar śmiertelnych było 6, podczas gdy w 2008 roku – 27.

– W trosce o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców podjęliśmy w Katowicach szereg działań w miejscach o podwyższonej wypadkowości. Pomimo rosnącej z roku na rok liczby rejestrowanych pojazdów odnotowaliśmy w ubiegłym roku aż o 64 % mniej wypadków niż 13 lat temu. Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez nas w ubiegłym roku należy m.in. zakończenie przebudowy skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Armii Krajowej, zmieniliśmy organizację ruchu na katowickim Rondzie, a także systematycznie prowadzimy działania poprawiające bezpieczeństwo pieszych w dzielnicach poprzez wprowadzanie przejść wyniesionych oraz innej infrastruktury uspokajającej ruch, a także rozbudowujemy sieć dróg rowerowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że kolejne działania są w trakcie realizacji. – Wdrażany jest w Katowicach ITS, czyli Inteligentny System Transportowy. W ramach tego zadania modernizacji zostanie poddanych 112 skrzyżowań – zostaną one wyposażone w nowoczesne narzędzia do monitorowania ruchu i sterowania nim. W mieście pojawi się też 17 znaków zmiennej treści – dodaje prezydent.

Co ważne raport potwierdza, że spadła liczba wypadków z udziałem pieszych – w 2021 roku odnotowano 44 takie zdarzenia, a w 2018 roku – 88. Nieznacznie wzrosła za to liczba wypadków z udziałem rowerzystów – z 20 w 2018 roku, do 21 w 2021 roku. Popularność tego środka transportu stale rośnie, co jest potwierdzeniem słusznej strategii miasta w inwestycje w transport zrównoważony, ale i wpływa na statystyki. W porównaniu do 2020 roku nieznacznie wzrosła liczba osób rannych w wypadkach, chociaż w dalszym ciągu jest ich mniej niż w 2008 roku, kiedy to rannych zostało 559 osób. W 2020 roku 183 osoby zostały ranne, a w 2021 roku – 193. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 2020 rok to okres obowiązywania maksymalnych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, skutkujących znaczącym zmniejszeniem wielkości ruchu na drogach, natomiast w roku 2021 zaobserwowany został powrót wielkości ruchu do okresu sprzed pandemii.

– Z analizy wynika, że w 2021 roku w Katowicach doszło do 163 wypadków drogowych, z czego najwięcej (22%) w piątek, a najmniej (6%) w niedzielę. Przedział czasowy o największej liczbie wypadków to godziny popołudniowego szczytu komunikacyjnego – podsumowuje Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. – Najczęstszym rodzajem wypadków (32,5%) było zderzenie boczne, natomiast najczęstszymi przyczynami wypadków było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub innemu pojazdowi oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – dodaje naczelnik.

Dane obrazują także jak na liczbę wypadków wpłynęło powstanie Strefy Tempo 30. Przypomnijmy, że od sierpnia 2015 roku funkcjonuje w Katowicach Strefa Tempo 30 w śródmieściu, która dodatkowo w lipcu 2017 roku została poszerzona o dzielnice, a następnie poszerzono strefę w Centrum do ul. Grundmanna. – Dzięki wprowadzeniu Strefy Tempo 30  w mieście dochodzi do mniejszej liczby wypadków. Jej wprowadzenie znacząco poprawiło bezpieczeństwo. Porównując dane z 2014 roku – przed wprowadzeniem ograniczenia oraz ubiegłorocznych danych można zaobserwować, że liczba wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów spadła do zera. Zmniejszyła się także łączna ilość wypadków – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Do największej ilości wypadków w 2021 roku dochodziło na ul. Chorzowskiej (17) Al. Roździeńskiego (9) i ul. Kościuszki (8). Wśród 163 wypadków ogółem, 44 z nich było z udziałem pieszych, a tych najwięcej było na ul. Piotrowickiej a ten najpoważniejszy, w którym zginęła jedna osoba na ulicy Bagiennej, natomiast z udziałem rowerzystów odnotowano 21 wypadków – najwięcej na ulicy Chorzowskiej i Trzech Stawów.

Jak wynika z podsumowania raportu, to właśnie modernizacja i rozbudowa układu drogowego oraz działania z zakresu inżynierii ruchu spowodowały na przestrzeni ostatnich lat znaczący spadek ilości wypadków w Katowicach, szczególnie z udziałem pieszych, przy jednocześnie rosnącej liczbie zarejestrowanych pojazdów. Jednym z ważniejszych działań, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo było wprowadzenie Strefy Tempo 30 w śródmieściu.

Opracowanie Wydział Komunikacji Społecznej UM Katowice