Zielona Pracownia 2024. Znamy laureatów!

13 czerwca 2024

Uroczysta Gala wręczania dyplomów trwa właśnie w Mikołowie.

W mikołowskim Śląskim Ogrodzie Botanicznym! W tak pięknych okolicznościach przyrody poznajemy tych, którzy nie tylko złożyli wniosek w konkursie, ale chciało im się wykazać kreatywnością pomysłu na Zieloną Pracownię! – Spotykamy się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym – mówi prezes WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel. Podsumowujemy „Zielone Pracownie” edycja 2024. 10 jubileuszowa – bo to trzeba podkreślić. Jako zarząd wybraliśmy w tym roku 70 pracowni do dofinansowania. 148 wniosków, które do nas wpłynęły. Budżet mamy określony i ograniczony na ten cel. Nie mogliśmy objąć wsparciem wszystkich, którzy złożyli do nas wniosek, ale i tak podnieśliśmy kwotę dofinansowania do 3,5 mln. złotych w tym roku. W całej 10letniej historii konkursu utworzonych zostało ponad 609 Zielonych Pracowni na terenie województwa śląskiego. Kwota, którą Fundusz na ten cel przeznaczył to ponad 26 mln złotych w ciągu tych 10 lat! Bardzo duża kwota, ale bardzo dobrze wydatkowana – zaznacza prezes Funduszu.

– Mamy takie informacje, że te pracownie były potrzebne, są potrzebne i będą potrzebne. W tym miejscu również deklaruję, że WFOŚiGW będzie kontynuował program Zielonych Pracowni zapewnia Mateusz Pindel.

Laureaci 2024 tutaj: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/maj24/zielona_pracownia_2024.pdf

A więcej na ten temat już niebawem, bo w lipcowym wydaniu Gońca Górnośląskiego, nad którego przygotowaniem praca wre.

Hanna Grabowska-Macioszek