Zawód: piekarz, cukiernik

11 maja 2018

Kolejną klasę patronacką utworzono w Siemianowicach Śląskich. Tym razem rzecz dotyczy wyrobów piekarniczo-cukierniczych.

 

Umowę na patronowanie klasie podpisano z znanym w Siemianowicach Śląskich prawdziwym mistrzem w tym fachu Andrzejem Ścigałą, prowadzącym w mieście wieloletni rodzinny interes: piekarnię i cukiernię. Co warto podkreślić pan Andrzej w swojej pracy używa wyłącznie najlepszych produktów, co ważne, a dziś w dobie stosowania różnych sztucznych ulepszaczy, szczególnie cenne – naturalnych: klasycznego zakwasu. Młodzież z siemianowickiego Zespołu Szkół Cogito właśnie pod jego czujnym okiem będzie mogła kształcić się na piekarzy i cukierników. – Dziś brakuje na rynku tych zawodów – mówi Andrzej Ścigała. – Ja wobec tego bardzo chętnie uczę i pomagam zdobyć doświadczenie, aby po uzyskaniu tytułu czeladnika, ci młodzi ludzie zostali mistrzami, by wciąż polepszali swoje umiejętności, a być może i za moim przykładem kiedyś otworzyli swoje zakłady – podkreśla pan Andrzej.

– Teoria jest ważna, ale najważniejsza jest praktyka – mówi prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech. – To mnie bardzo cieszy, że młodzież spędza czas w realnych zakładach pracy, gdzie produkuje się chleb, wyrabia, piecze. To ważne, że kolejni przedsiębiorcy podpisują takie umowy w naszym mieście, bo to stwarza szansę na to, by młodzi ludzie w poszukiwaniu pracy, nie musieli opuszczać Siemianowic Śląskich – mówi prezydent Piech.

Radości z faktu utworzenia klasy patronackiej nie kryje dyrektor Zespołu Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich Danuta Kopyczok. – To wspaniała możliwość kształcenia praktycznej nauki zawodu, to gwarancja wysokiego poziomu przygotowania zawodowego, To możliwość ubiegania się o pracę, współorganizacja wycieczek zawodowych, inicjowanie konkursów zawodowych, wzajemna promocja kształcenia w zawodzie, to także dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawcy. Same plusy – podkreśla Danuta Kopyczok.

Przypomnijmy, że nie tak dawno Siemianowice Śląskie  wraz z Adient Seating Poland, największym w mieście i jednym z największych amerykańskich potentatów motoryzacyjnych, lokujących swoje siedziby w Polsce, weszły w podobną współpracę z Branżową Szkołą I stop. im. Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich.

Hanna Grabowska-Macioszek