Z Muzeum Śląskim

24 marca 2020

Zapraszamy do udziału w Performatywnym Magazynie. Projekt ma zasięg nie tylko ogólnopolski.

 

Program rezydencji artystycznych, organizowany przez Muzeum Śląskie już po raz czwarty, jest przeznaczony dla artystów sztuk wizualnych i performatywnych z Polski i zagranicy. Jego celem jest umożliwienie artystom zdobywania nowych doświadczeń poprzez realizację projektów twórczo reinterpretujących zaproponowany przez Muzeum temat. Program w szczególności jest skierowany do osób, które chcą rozwijać własną twórczość poprzez sięganie po nowe zakresy tematyczne lub środki wyrazu.

  • Projekt skierowany jest do artystów – absolwentów i studentów uczelni wyższych (bez ograniczenia wiekowego) pochodzących z Polski i z zagranicy. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń związanych z kierunkiem studiów – zapraszamy zarówno osoby skupione na działaniach multimedialnych, jak i performatywnych (np. z wydziałów tańca). Można zgłaszać projekty indywidualnie lub  zespołowe/kolektywne.
  • Zwycięzca, który zostanie rezydentem, otrzyma wynagrodzenie (w przypadku indywidualnego artysty to 4 tys. brutto, w przypadku kolektywu 8 tys. zł brutto – bez względu na liczbę członków zespołu). Przewidziany budżet na realizację projektu wynosi 10 tys. zł brutto.
  • Tegoroczne hasło przewodnie – Energia, technologie, szanse na przetrwanie – ma zachęcić do eksploracji problemów dwóch powiązanych ze sobą wątków: technologicznych ekosystemów współczesnego życia i kurczących się zasobów energii, która jest niezbędna do jego podtrzymania.
  • Istnieje możliwość zgłaszania się do programu pojedynczych osób lub zespołów. Chętni mogą zaproponować maksymalnie dwa pomysły, z których jednak zrealizowany zostanie tylko jeden. Czas trwania jednej rezydencji, w trakcie której rezydent będzie pracował nad finałową koncepcją projektu, wyniesie od 15 do 30 dni. W zależności od rodzaju projektu czas jego prezentacji może wynosić od 1 do 10 dni roboczych (z możliwością przedłużenia tego okresu).

Terminarz:

  1. Termin składania projektów upływa 17 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00.

Należy je przesyłać na adres: pm@muzeumslaskie.pl z dopiskiem: „Performatywny Magazyn 2020”.

  1. Pierwsza selekcja projektów nastąpi do 8 maja 2020 r.
  2. Autorzy projektów wybranych w ramach wstępnej selekcji zostaną mailowo lub telefonicznie zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas rozmowy z jury. O terminie rozmowy zaproszeni artyści zostaną powiadomieni mailowo, najpóźniej do dnia 12 maja 2020 r. Do tego dnia na stronie Muzeum zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu.
  3. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone do dnia 29 maja 2020 r.

Więcej na www.muzeumslaskie.pl