Z kulturą ludową tradycyjną

2 maja 2019

Tak tylko z programem, który już w maju startuje w Filii „Dąb” MDK „Koszutka”.

 

Na realizację projektu Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nosi nazwę „Śląsk Dzieci – szkółka tradycji i gwary prowadzona przez Mistrza Tradycji”.

 Już dziś zapewniamy, że będą to bardzo atrakcyjne działania cykliczne, które ruszają od końca maja i potrwają do listopada 2019 roku. Będą odbywać się w formie jednego warsztatu w miesiącu w atrakcyjnej przestrzeni nowoczesnej filii „Dąb” MDK „Koszutka” przy ul. Krzyżowej 1 – zachęcają realizatorzy projektu.

Cykl warsztatów prowadzony będzie przez znanego na Śląsku artystę – Grzegorza Chudego w oparciu o jego autorski scenariusz. Dotyczyć będą kompleksowego szkolenia językowego z zakresu gwary śląskiej w przeciągu 7 miesięcy  – od końca maja 2019 do listopada 2019 roku. Godzinne zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup dzieci każda do 20 osób – w wieku przedszkolnym (5-6 lat) oraz w wieku wczesnoszkolnym (7-9 lat).

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania dzieci śląską tożsamością, tradycją oraz zdobycie praktycznych umiejętności językowych – władania gwarą śląską i wiedzy o tradycjach i kulturze Górnego Śląska.

Goniec Górnośląski patronuje wydarzeniu medialnie.

Zachęcam do śledzenia www.goniec-gornoslaski.pl i łamów Gońca Górnośląskiego.

Hanna Grabowska-Macioszek