Czystsze powietrze na Śląsku?

30 kwietnia 2019

To możliwe! Na ten między innymi temat dyskutowano w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Dla mieszkańców, problem związany z czystym zanieczyszczonym powietrzem najbardziej daje się we znaki w okresie grzewczym, kiedy to diametralnemu zwiększeniu ulega tzw. niska emisja. Jest to przede wszystkim emisja szkodliwych dla zdrowia pyłów oraz gazów, pochodzących w głównej mierze z nieefektywnie działających pieców grzewczych i kotłowni węglowych. Za ową nieefektywność może odpowiadać przestarzały piec, zanieczyszczony komin bądź słaba izolacja ogrzewanych pomieszczeń. W gęsto zamieszkanych miejscowościach, gdzie wentylacja powietrza jest słaba, jest to główna przyczyna smogu.

Problem  starają się rozwiązać władze wojewódzkie przy ogromnym wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Co więcej, aby zmniejszyć niską emisję na Górnym Śląsku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dzięki otrzymaniu funduszy z Unii Europejskiej, realizuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Program oferuje dotacje oraz pożyczki na termomodernizację sektora publicznego, mieszkaniowego i różnego rodzaju przedsiębiorstw. Celem jest kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, a co za tym idzie czystsze i zdrowsze powietrze. Jak mówi prezes Tomasz Bednarek, naprawdę warto zainteresować się pozyskaniem tej dotacji. – Chcemy zachęcić jak największą grupę wnioskodawców, potencjalnych beneficjentów do skorzystania ze środków, którymi dysponujemy. Fundusz uruchomił konkurs na dofinansowanie związane między innymi z termomodernizacją budynków mieszkalnych, modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych i na budowę. Chcemy ten konkurs promować i mówić, na jak ważne przedsięwzięcia można pozyskać dodatkowe środki – podkreśla Tomasz Bednarek.

O dotację mogą występować między innymi jednostki samorządu terytorialnego, duże i małe przedsiębiorstwa czy administracja publiczna. Aby zapoznać się ze szczegółowymi procedurami, które wymagane są do wzięcia udziału w Programie, zapraszm na storny http://www.pois.gov.pl/https://www.wfosigw.katowice.pl/ . Fundusz projektu wynosi 300 milionów złotych, a cel jest bezcenny: czystsze powietrze na Śląsku.

Seweryn Mazur