XXVII Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji

9 stycznia 2019

Laury czekają na rozdanie! Ruszyło wielkie odliczanie do kolejnej gali, która tradycyjnie już odbędzie się w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ponownie wręczy nagrody za wybitne umiejętności i kompetencje. RIG – organizator między innymi takich wydarzeń jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – od lat pielęgnuje tradycję przekazywania podziękowań wyróżniającym się osobowościom. W tym roku rozdanych zostanie aż 87 statuetek. – Celem rozdania Laurów Umiejętności i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na autorytety – niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach. To również próba przypomnienia o uniwersalnych wartościach poprzez osoby, w których działaniach można je odnaleźć – mówi Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Wśród dotychczasowych Laureatów znalazły się takie osobistości jak: Ojciec Święty Jan Paweł II, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso, Sekretarz Generalny NATO Javier Solana, Emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie Jan Nowak Jeziorański, Komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz czy wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki.

Gala wieńcząca XXVII edycję Laurów odbędzie się 19 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, który od lat wspiera wydarzenie. Uroczystość uświetni Koncert Sound’n’Grace znany szerszej publiczności między innymi z programu Mam Talent TVN.

Pełna lista laureatów już niebawem na www.goniec-gornoslaski.pl. Tradycyjnie już Goniec Górnośląski został zaproszony do objęcia wydarzenia patronatem medialnym.

 

Laureaci Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018

DIAMENTOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala,wybitny kardiochirurg, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH
Biskup Andrzej Czaja, Ordynariusz Diecezji Opolskiej

KRYSZTAŁOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Z DIAMENTEM
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, kardiolog, wieloletni Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś, kardiochirurg, emerytowany wieloletni Kierownik Kliniki Kardiochirurgii SUM w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, nefrolog, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM w Katowicach

KRYSZTAŁOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Eugeniusz Budniok, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club w Warszawie, Kanclerz Loży Katowickiej
prof. dr hab. Antoni Cygan, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz, Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 70-lecie Uczelni
prof. dr hab. Jarosław Janicki, Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej w 50 – lecie Uczelni
dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie, Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie
prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, wybitny uczony, profesor nauk prawnych specjalizujący się w prawie cywilnym i w prawie prywatnym międzynarodowym, legislator, arbiter. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1990 – 1996

PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI:
prof. dr hab. Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP w 100-lecie Instytucji
Aurelia Hetmańska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach w 100-lecie Instytucji
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich w Warszawie
dr Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice w 70-lecie Organizacji
Antoni Satała, wieloletni działacz i Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w 50-lecie Uczelni
prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

PLATYNOWY LAUR „AMBASADOR SPRAW POLSKICH”:
Anna Azari, Ambasador Izraela w Polsce
Magdalena Holeksova, była wieloletnia Dyrektor Biura Czesko-Polskiej Izby Handlowej w Ostrawie, Przedstawicielka Czech Trade na Polskę
Ján Mišura, Dyrektor Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Żylinie
Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowackiej w latach 2015-2018
dr Anna Wisniewski, attaché handlowy w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie

PLATYNOWY LAUR „PRO PUBLICO BONO”:
Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa Polskiego
Andrzej Lewiński, Prezes Fundacji im. Józefa Wybickiego w Warszawie, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w latach 2006 – 2016
ks. kan. dr hab. Andrzej Nowicki, Duszpasterz Środowisk Gospodarczych, Proboszcz Parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
ks. prałat dr Stanisław Puchała, emerytowany Proboszcz Parafii Katedralnej pw. Chrystusa Króla w Katowicach, były diecezjalny duszpasterz akademicki w Katowicach

PLATYNOWY LAUR „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ”:
prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz, Kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania,, Administracji i Logistyki Politechniki Śląskiej., Wieloletni Zastępca Dyrektora Generalnego Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
prof. dr hab. Marian Gorynia, wybitny ekonomista, Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 70-lecie Oddziału PTE w Katowicach
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie w 70-lecie Oddziału PTE w Katowicach
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie w 20-lecie powstania Wydziału

PLATYNOWY LAUR „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”:
Jerzy Forajter, Radny Miasta Katowice

PLATYNOWY LAUR „MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA”:
prof. dr hab. inż. Jan Marciniak, Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
prof. dr hab. n med. Anita Olejek, Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

PLATYNOWY LAUR „TALENT, PRACA I CHARAKTER”:
Cezary Kaźmierczak, współtwórca i Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Polsce
Artur Komor, Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI KATEGORIA „PRO PUBLICO BONO”:
ks. prof. dr hab. Józef Budniak, profesor Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr Mariola Teresa Kozubek, adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ks. Kanonik Jarosław Wolski, Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława w Czeladzi Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

KATEGORIA „OSOBA LUB INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ LUB EDUKUJĄCA NA POTRZEBY FIRM”:
Anna Sokołowska-Olesik, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach

KATEGORIA „MENEDŻER, LIDER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY”:
Marcin Nowak, Dyrektor Zarządu Cloud Infrastructure Servives CEE, Dyrektor Globalnej Sieci Wsparcia DSS w Capgemini, Wiceprezes ABSL

KATEGORIA „UDANA INWESTYCJA”:
Centrum Medyczne TYSIĄCLECIE Sp. z o.o.

KATEGORIA „SYMBOL ZMIAN”:
Kazimierz Kwaśniak, likwidator Huty Metali Nieżelaznych Szopienice SA w likwidacji
Piotr Szeliga, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny IMPEXMETAL SA

KATEGORIA „KULTURA”:
Miłosz Paweł Borycki pseudonim MIUOSH, raper, producent muzyczny, współzałożyciel wytwórni płytowej
Fandango Records, Chór Uniwersytetu Śląskiego HARMONIA oraz chórmistrz Izabella Zielecka-Panek z okazji 100-lecia powstania Chóru
Alicja Knast, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach
Roman Kurosz, propagator kultury śląskiej

KATEGORIA „FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA”:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

KATEGORIA „AMBASADOR SPRAW POLSKICH”:
Stanislav Kučírek, Prezes Słowacko-Polskiej Izby Handlowej w Żylinie
Marek Ociepka, Główny Specjalista Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, były Szef Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Moskwie oraz
Radca-Minister w tym Wydziale

KATEGORIA „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ”:
prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Dziekan prof. zw. dr hab. Celina Olszak z okazji 50-lecia Wydziału
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Dziekan prof. dr hab. Krystyna Jędralska z okazji 80-lecia Wydziału

KATEGORIA „KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA”:
Barbara Żuradzka, założycielka i wspólniczka KBZ Żuradzka & Wspólnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. K.

KATEGORIA „MEDYCYNA I INŻYNIERIA
BIOMEDYCZNA”:
dr n. med. Piotr Brewczyński, specjalista alergolog, Kierownik Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
prof. zw. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii, Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Agata Stanek, Zastępca Kierownika Oddziału Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, Konsultant Województwa Śląskiego w dziedzinie angiologii
dr hab. n. med. Jacek Zamłyński, adiunkt habilitowany w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu SUM w Katowicach

KATEGORIA „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”:
Anna Jonczyk-Drzymała, Wiceburmistrz Miasta Lubliniec
Danuta Kamińska, Wiceprzewodnicząca Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

KATEGORIA „TALENT, PRACA I CHARAKTER”:
Arkadiusz Faruga, właściciel Firmy Faro Car Spa w Jaworzu
Jerzy Nieszporek i Alicja Karbowska, śląska rodzina muzykująca
Roman Olszewski, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Katowicach