Wystartowała 9. edycja katowickiego budżetu obywatelskiego

19 kwietnia 2022

Mieszkańcy Katowic będą mogli ponownie decydować o wydatkowaniu części środków z budżetu miasta za pomocą budżetu obywatelskiego. W tym roku do podziału będzie ponad 20,5 mln zł. Nabór wniosków trwa do 16 maja.

 

Foto: Dolina 3 Stawów, Radosław Kaźmierczak

Od początku istnienia katowickiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy złożyli ponad 2,8 tysiąca projektów, z których do realizacji, w wyniku głosowań mieszkańców przeznaczono prawie tysiąc. Widoczne w ostatnich latach zaangażowanie katowiczan chcących mieć bezpośredni wpływ na zmiany odbywające się w naszym mieście sprawia, że liczby te na pewno wzrosną.

– Już od ośmiu lat mieszkańcy Katowic mają możliwość zmieniania otoczenia w ich najbliższym sąsiedztwie dzięki budżetowi obywatelskiemu. Do tej pory dzięki ich aktywności do realizacji wybrano prawie 1000 projektów, z których ponad 840 o łącznej wartości ok. 119 mln zł już zostało zrealizowanych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W tym roku do użytku oddane zostaną nowe inwestycje, takie jak ścieżki rowerowe, place zabaw, boiska, wybiegi dla psów czy infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo. Budżet Obywatelski to świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian, z którego katowiczanie sprawnie korzystają – dodaje prezydent.

To właśnie dzięki głosom mieszkańców w tym roku powstaną m.in. nowe drogi, a także przejazdy i stojaki rowerowe, na os. Tysiąclecia i w Piotrowicach-Ochojcu powstaną wybiegi dla psów, a park Murckowski wzbogaci się w wielofunkcyjne ławki fitness. Przeprowadzone będą remonty boisk szkolnych m.in. w Dębie, Murckach i Kokocińcu. W trzech południowych dzielnicach – Zarzecze, Kostuchna i Podlesie – odbędą się w 2022 r. Jarmarki Bożonarodzeniowe. W Ligocie zrealizowany zostanie projekt zakładający organizację w okresie letnim cyklu warsztatów tanecznych dla mieszkańców. Dzięki głosom mieszkańców zespół Katosie z Załęża nagra dwa utwory muzyczne z wideoklipem. Z kolei mieszkańcy Osiedla Witosa będą mogli uczestniczyć w kolejnych imprezach kulturalnych, a to za sprawą sprawdzonego już cyklu wydarzeń zawartych w projekcie #LOOK 5 / Dom Kultury na Witosa.

 

Katowicki budżet obywatelski po raz dziewiąty

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego rozpoczął się tuż po Świętach Wielkanocnych, tj. 19 kwietnia i zakończy 16 maja. Najwygodniej złożyć wniosek korzystając z internetowego generatora wniosków dostępnego pod adresem www.bo.katowice.eu. Wniosek można również wysłać drogą mailową, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta albo złożyć osobiście w Punkcie Konsultacyjnym BO znajdującym się w budynku UM, Rynek 13, w pokoju 205. Pierwsze wnioski wysłane drogą elektroniczną dotarły do Urzędu zaraz po północy 19 kwietnia, a więc pierwszego dnia ich naboru.

Tak jak w ubiegłych latach proponowane projekty dla kategorii ogólnomiejskiej i lokalnej muszą należeć do kompetencji gminy lub powiatu, a aby zgłosić swoje projekty wnioskodawcy muszą najpierw zdobyć dla nich odpowiednie poparcie mieszkańców. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 3 mln zł, a 12 mln zł rozdzielono na projekty dzielnicowe. Podczas wrześniowego głosowania największe środki rozdysponują mieszkańcy Ligoty-Panewniki (ponad 1 mln zł), Śródmieścia (prawie 880 tys. zł) oraz Osiedla Tysiąclecia (ponad 820 tys. zł). Do kwot przeznaczonych na realizację zadań wynikającą z liczby zameldowanych mieszkańców w dzielnicy, doliczone zostały nagrody za frekwencję w ostatnim głosowaniu oraz środki pozostałe po ubiegłorocznym głosowaniu (razem ponad 0,5 mln zł), kwotę na utrzymanie (2 mln zł) oraz kwotę przeznaczoną na Zielony Budżet (3 mln zł).

Podobnie, jak w poprzednich latach, na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych czy Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizować będzie można projekty o charakterze nieinwestycyjnym. Natomiast projekty dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych, co do zasady zgodnie z ich charakterem, powinny być zgłaszane dla kategorii zadań ogólnomiejskich.

– Ze względu na wysokie koszty wykonania i późniejszego utrzymania, propozycje zadań takich jak np. budowa tężni, sztucznych lodowisk czy wodnych placów zabaw będą oceniane negatywnie. Dlatego też już kilka lat temu wprowadziliśmy do wniosków pozycję dotyczącą kosztów utrzymania projektów. Miała ona charakter edukacyjny – mówi Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej w katowickim Urzędzie Miasta. – Zależy nam na tym, by mieszkańcy wiedzieli, że każda nowa inwestycja w mieście wiąże się z późniejszymi kosztami jej utrzymania – dodaje naczelnik. W przypadku tężni solankowej w parku Zadole mówimy o ponad 200 tys. zł rocznie, które przyznawane są na jej utrzymanie, w przypadku lodowiska Murcki jest to kwota ponad 800 tys. zł, a tylko jednego wodnego placu zabaw  to prawie 400 tys. zł – w ramach BO powstały dwa wodne place zabaw, a łącznie w Katowicach są cztery takie obiekty.

Projekty, które zostaną wybrane do realizacji wybiorą mieszkańcy podczas głosowania między 10 a 23 września. Wcześniej pomysły przejdą weryfikację formalną (do 30 maja br.), a następnie merytoryczną (do 16 sierpnia br.).

Foto: Plac zabaw os. Paderewskiego i Pumptrack os Witosa, Radosław Kaźmierczak

Wszystkie informacje i potrzebne materiały dostępne są na stronie www.bo.katowice.eu

Foto wyróżnione: Psi wybieg na Koszutce, Kamil Kalkowski