Wystartował XV Europejski Kongres Gospodarczy

24 kwietnia 2023

To prestiżowe wydarzenie potrwa do środy 26 kwietnia.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejską i światową gospodarkę czekają niełatwe czasy. Świadomi i odpowiedzialni już przygotowują się na scenariusze spowolnienia czy nawet recesji. Kryzysy – polityczny, energetyczny i ekonomiczny – mogą okazać się nie tylko rodzajem testu odporności, ale także impulsem niełatwych, a przy tym koniecznych
i trwałych zmian, które w dłuższej perspektywie zaprocentują w wielu wymiarach.

O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy chcieli rozmawiać w trakcie wydarzeń, spotkań, dyskusji – w kampanii EEC oraz w ramach kulminacyjnej kwietniowej debaty w Katowicach.

W programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie najważniejszych, najbardziej aktualnych trendów współczesności decydujących o perspektywach rozwoju gospodarki, o jej społecznym
i geopolitycznym otoczeniu.

EEC to reprezentatywne i otwarte forum debaty obejmujące szerokie spektrum tematów gospodarczych i kluczowych dla przyszłości trendów oraz zjawisk kształtujących naszą najbliższą przyszłość.

Ścieżki tematyczne:
– Geopolityka
– Wsparcie dla Ukrainy
– Zielona Transformacja
– Digitalizacja