Wypłynęły!

28 lipca 2021

Lodołamacze 2021! By odmrozić pracodawców.

Cel: wyróżnianie pracodawców, promowanie osób i instytucji działających na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Konkurs LODOŁAMACZE ma zachęcać do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przełamywać stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integrować osoby niepełnosprawne i stwarzać im szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Inicjatorem i organizatorem jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Obecnie ruszyła XVI już edycja wydarzenia. Która jest organizowana nieprzerwanie od 2006 roku.
Rozstrzygnięcia regionalne konkursu – we wrześniu. Etapy regionalne przebiegają w dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim. Gala finałowa natomiast odbędzie się 7 października 2021 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani
Agaty Kornhauser-Dudy.

A tym czasem jeszcze do 15 sierpnia można zgłaszać kandydatów w kategoriach:

  1. Zatrudnienie Chronione
  2. Rehabilitacja społeczno-zawodowa
  3. Otwarty Rynek Pracy
  4. Instytucja
  5. Przyjazna Przestrzeń
  6. Zdrowa Firma
  7. Dziennikarz bez Barier

Foto: Ubiegłoroczny śląski finał Lodołamacze 2020.