Współpraca z ZUS

7 czerwca 2017

Uniwersytet Śląski rozpoczyna współpracę z ZUS-em.  Będzie ona dotyczyć między innymi działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej, badawczej.

 

To kolejny ciekawy projekt śląskiej uczelni dedykowany studentom. Warto podkreślić, że Uniwersytet Śląski stale poszerza grono swoich partnerów biznesowych z wielu branż, aby podnieść poziom edukacji, kształcenia i umożliwić zdobywanie doświadczenia swoich podopiecznych. Nie tak dawno podpisano porozumienie chociażby ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA, co dało wsparcie studentom w realizacji własnych projektów oraz ułatwiło korzystanie z organizowanych praktyk i staży. Uczelnia wspiera także projekt dotyczący współpracy z miastem Siemianowice Śląskie, jakim było powołanie pierwszej klasy prawniczej. Tym razem dzięki tej współpracy zyskają możliwość realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych, a także organizacji konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i wykładów mających na celu promowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, a także do umożliwienia współpracy ZUS z mediami akademickimi.  Ze strony ZUS dokument o współpracy sygnować będzie gość Uniwersytetu Śląskiego prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska. Ze strony UŚ – JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W programie wizyty zaplanowano poza podpisaniem odpowiednich dokumentów będzie podpisanie przez prof. Gertrudę Uścińską – absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Absolwentów UŚ, a to godzinie 12.15 w sali seminaryjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, poziom 2) wygłoszenie wykładu pt. „Gwarancja państwa we współczesnych systemach emerytalnych”.

Hanna Grabowska-Macioszek