Europejski Kongres Gospodarczy – jubileuszowy

6 czerwca 2017

W maju 2018 minie 10 lat, od kiedy zainicjowano to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczych Europy, jakim jest Europejski Kongres Gospodarczy. Tymczasem podsumowano jego dziewiątą edycję.

 

– Unia Europejska jest dziś w szczególnie trudnej sytuacji – mówił w trakcie konferencji podsumowującej tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy profesor Jerzy Buzek. – No rzeczywiście w tym roku w trakcie kongresu padały nieco odmienne niż dotychczas pytania. Oczywiście zawsze mieliśmy na uwadze najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarki europejskiej: klimatu, energii, współpracy w zakresie transportu, budżetu europejskiego, energetyki, prezydencji Polski w UE, otwarcia Europy na Afrykę i wielu innych. W tym roku wiodącym tematem było pytanie jaka Europa, jak ją zarządzać? Dlaczego tak się stało? W ubiegłym roku dyskutowano decyzję wyjścia z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. W tym roku już po jej wyjściu, mówiliśmy jaka jest Europa bez Wielkiej Brytanii. To już nie jest ta sama co przez 60 lat Unia Europejska. Przez te wszystkie lata wszystkie państwa garnęły się do UE, każdy chciał w niej być i nagle jeden kraj powiedział „nie” – my nie chcemy. To musiało zasadniczo zmienić podejście do wielu spraw, a szczególnie należało wziąc pod uwagę scenariusze, jakie się rysują jeżeli chodzi o gospodarkę bez udziału Wielkiej Brytanii – mówił Jerzy Buzek, który wspólnie z prezesem Grupy PTWP Wojciechem Kuśpikiem zainicjował Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jak podkreślał kongres nigdy nie uciekał od stawiania trudnych pytań, niemniej sprawa Brexitu była dotychczas jednym z najcięższych.

Tymczasem w przyszłym roku minie 10 lat, od kiedy kongres odbywa się w stolicy Śląska. To zarówno dla organizatorów, jak i gospodarzy ogromne wyzwanie. – Sam jestem zaskoczony, że to już 10 lat, że ten czas tak szybko minął – mówi Wojciech Kuśpik. – Co roku naszym celem jest to, by każdy kolejny kongres był lepszy od poprzedniego, żeby się rozwijał, szykował coś nowego, ciekawego, co w pozytywny sposób zaskoczy gości. 10 edycja na pewno zobowiązuje, więc wyzwanie na przyszły rok jest na pewno nieco większe, ale jestem przekonany, że sprostamy temu wyzwaniu – mówił prezes Grupy PTWP. Jak 10 jubileuszową edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego wytrzymają Katowice? Dodajmy, że miasto stoi przed organizacyjnym wyzwaniem jednych z najważniejszych imprez na świecie: Światowym Kongresem Antydopingowym oraz Szczytem Klimatycznym. – Sam się nad tym zastanawiam, jak wszyscy to wytrzymamy – mówi prezydent miasta Marcin Krupa. – Nie tylko władze miasta, ale i zarządcy Międzynarodowego Centrum Kongresowego, jak i sami mieszkańcy, bo to bardzo ważne wydarzenia o topowym znaczeniu światowym. Szczyt Klimatyczny w roku 2018 w Katowicach to będzie realizacja podjętych założeń ze szczytu 2017, a więc pewne decyzje dotyczące klimatu zapadną tutaj w Katowicach. Mam nadzieję, że tak jak będziemy mówić o Protokole z Kioto, tak będziemy mówić o Protokole z Katowic. Kolejna impreza w roku 2019 – Światowy Kongres Antydopingowy zadzieje się już przed kolejną olimpiadą w roku 2020, a więc znów wszystkie ustalenia z konferencji w Katowicach będą miały przełożenie na regulaminy i wszystkie kwestie związane dopingiem w trakcie tych igrzysk. Oczy tym razem całego świata sportowego będą patrzyły na Katowice – zaznacza Marcin Krupa. – Myślę, że są to dla miasta sukcesy absolutne! – Niemniej chciałbym podkreślić, że nie byłoby tych imprez, a nawet pewnie nie powstałoby Międzynarodowe Centrum Kongresowe, gdyby nie Europejski Kongres Gospodarczy i o tym nie wolno zapominać, bo to stawia Katowice w zupełnie innej lidze miast konferencyjnych nie tylko w skali kraju, ale i świata.

W tym roku do Katowic na Europejski Kongres Gospodarczy przyjechało 9 tysięcy osób.

Hanna Grabowska-Macioszek

Foto: Imago PR