Więcej zielonego

18 sierpnia 2021

238 krzewów, 1700 bylin przy ul. Sikorskiego oraz 16 nowych drzew i blisko 400 krzewów i bylin wzdłuż alei przy SP nr 67 w Kokocińcu – kolejne miejskie przestrzenie zazieleniają się dzięki mieszkańcom. Gotowe są już kolejne zadania realizowane w ramach Zielonego Budżetu w Katowicach. Następne są już w trakcie.

– Mieszkańcy Katowic najlepiej  wiedzą,  czego  potrzeba  w  ich  otoczeniu. Jednym z wiodących elementów jest zieleń, której stale przybywa, między innymi dzięki inicjatywom oddolnym. W ubiegłym roku ruszył Zielony Budżet, i już pierwsza edycja pokazała, że katowiczanie mają wiele świetnych pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jak i zróżnicowanie projektów mieszkańców. Łącznie zgłoszono 128 wniosków, z czego 54 zostały wybrane do realizacji, a część z nich jest już gotowa. Teraz pozostaje nam czekać na wyniki weryfikacji zgłoszeń w ramach drugiej edycji, a sam jestem ciekaw, jakie pomysły mieszkańcy zgłosili w tym roku. Do dyspozycji mają aż 3 mln złotych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na ulicy Sikorskiego, na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Pułaskiego, obsadzono ok. 316,5 m2 terenów zielonych – mowa tutaj o ponad 1,7 tys. szt. bylin i 238 szt. krzewów. Wśród nich można wymienić m.in. irgę Ursynów, tawułę japońską Goldmound, kocimiętkę Walker’s Low czy szałwię omszoną Blue Field. Na odcinku od ul. Granicznej do ul. Paderewskiego uzupełniono żywopłoty, które zabezpieczono siatką ochronną, a dodatkowe krzewy pojawiły się przy zjazdach na drogi osiedlowe – tutaj także wykonano zabezpieczenia przed rozjeżdżaniem w formie słupków betonowych. Wszystko wykonano w ramach zadania „Rewitalizacja zieleni wzdłuż ul. Sikorskiego”.

Kolejnym z zakończonych projektów jest „Zielona aleja drzew na Kokocińcu”. Polegał on na rewitalizacji pasów zieleni wzdłuż alei prowadzącej przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej i Płochy. Wzdłuż alei po stronie zachodniej posadzono szpaler wśród nich m.in. 12 dębów szypułkowych Fastigiata. Dalej po tej samej stronie, zaraz przy ogrodzeniu szkoły pojawiły się pnącza oraz pas hortensji, a także krzew czarnego bzu otoczony krzewami płożącymi. Z kolei po stronie wschodniej nasadzono trzy brzozy brodawkowate Purpurea, a obok nich kwietniki bylinowe. Ostatnim elementem projektu było odrestaurowanie klombu, który znajduje się bezpośrednio przy ul. Zielonej, gdzie oprócz jego oczyszczenia dokonano także uzupełnienia ubytków cegieł w murkach oporowych, a także nasadzono nowe krzewy czy byliny m.in. róże wielokwiatowe, słoneczniki szorstkie Summer Nights czy rudbekie błyskotliwe. W sumie na całej alei posadzono 16 drzew i prawie 400 krzewów i bylin.

To jeszcze nie koniec zadań realizowanych w ramach zeszłorocznej edycji zielonego budżetu. Niedawno rozpoczęły się prace związane między innymi z utworzeniem „Zielonego skweru przed Superjednostką”, a równocześnie trwają odbiory dla zadań „Ptasi dom” i „Budki lęgowe dla małych ptaków na osiedlu Józefowiec”, dzięki którym w mieście pojawi się ok. 180 nowych budek lęgowych. Kończą się także prace pielęgnacyjne w dolinie rzeki Kłodnicy na wysokości ul. Hetmańskiej.

Trwa II edycja Zielonego Budżetu

Obecnie trwa II edycja Zielonego Budżetu w Katowicach. Mieszkańcy mają do dyspozycji 3 mln złotych na realizację zielonych pomysłów w mieście. W tym roku mieszkańcy Katowic mogli zgłaszać swoje projekty do 27 maja, obecnie wnioski przechodzą  weryfikację merytoryczną, która potrwa do 9 września. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak przed rokiem, również i w tej edycji, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Do Zielonego Budżetu można zgłaszać projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury można zgłosić zadania dotyczące  m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji skwerów i parków, tworzenie łąk kwietnych oraz tworzenia systemowej opieki dla starych drzew, ale również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt czy warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Więcej na : www.katowice.eu/zielonybudzet

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: Michał Szafraniec