Rozpoczyna się budowa kolejnych dróg rowerowych

16 sierpnia 2021

Budowa zjazdu pod rondo oraz połączenie ul. Gospodarczej z Doliną Trzech Stawów – rozpoczynają się dwie kolejne, ważne dla rowerzystów, inwestycje. Prace przy obu rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Ich koszt to łącznie blisko 4,5 mln złotych.

– Katowice to miasto przyjazne dla rowerzystów, a jednoślady traktujemy nie tylko jako sposób rekreacji, ale także jako środek transportu. Sukcesywnie rozwijamy sieć wypożyczalni, przeznaczając każdego roku znaczne środki na rozbudowę infrastruktury rowerowej. W zeszłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie około 14 mln zł. Dzięki takim inwestycjom, pod koniec 2020 roku mieliśmy w Katowicach blisko 180 km tras, a docelowym planem jest połączenie wszystkich dzielnic miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zjazd pod rondo

W tym tygodniu zostanie przekazany plac budowy w celu rozpoczęcia prac przy inwestycji, która ułatwi ruch rowerowy pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka. Nowa droga powstanie od strony nasypu wzdłuż ulicy Chorzowskiej, przy tzw. „Niebieskich Blokach”. Planowana jest tu budowa pochylni rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd pod rondo i wyjazd spod niego. W pierwszej kolejności przebudowana zostanie część istniejących schodów, a w ich miejsce powstanie droga wewnętrzna w postaci ciągu pieszo-rowerowego. W celu zniwelowania istniejącej różnicy wysokości wynoszącej 3,2 m, planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 57,85 m i szerokości 4,1 m. Projekt przewiduje zachowanie nieprzerwanego dostępu do istniejącej windy, ponadto na płycie zostanie urządzony chodnik o szerokości 2,4 m. Wzdłuż trasy pojawią się barierki chroniące przed upadkiem. Aby zapewnić pieszym i rowerzystom łatwe poruszanie się, ścieżki zostaną oddzielone od siebie płaską granicą drogową. Całość ma być gotowa we wrześniu 2022 roku. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 3,4 mln zł.

Połączenie ul. Gospodarczej z osiedlem Paderewskiego

Jeszcze w tym miesiącu przekazany zostanie plac budowy Wykonawcy robót. Ścieżka połączy ulicę Gospodarczą (od tymczasowego przystanku autobusowego) z osiedlem Paderewskiego (ulice Graniczna i Pułaskiego). Trasa ma powstać wzdłuż ul. Pułaskiego oraz na terenie Doliny Trzech Stawów od skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. Graniczną do wiaduktu wzdłuż al. Górnośląskiej, a także wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od tego wiaduktu do przejścia w rejonie węzła Murckowskiego w kierunku ul. Gospodarczej. Koszt inwestycji wynosi ponad 920 tys. zł. W tym tygodniu nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2022 roku. Długość tej trasy wyniesie około 1,5 km.

Trwające inwestycje rowerowe

Przypomnijmy, że obecnie trwa też budowa drogi rowerowej, która połączy śródmiejską strefę „TEMPO 30” z węzłem przesiadkowym Brynów. Ta trasa ma służyć rowerzystom podróżującym z południowych dzielnic  do ścisłego centrum Katowic. Powstająca droga dla rowerów połączy od południa istniejącą trasę w rejonie sklepu LIDL dwustumetrowym odcinkiem wzdłuż ulicy Jankego z węzłem przesiadkowym Brynów i dalej pobiegnie wzdłuż ulicy Kościuszki. Koszt tej inwestycji wyniesie 1,7 mln zł, a jej długość osiągnie około 1,4 km. Zakończenie całej inwestycji przewidywane jest na październik bieżącego roku.

Dodatkowo warto wspomnieć też o planowanej velostradzie prowadzącej od Giszowca w kierunku Centrum Przesiadkowego Brynów, z jednoczesnym połączeniem z terenami  Katowickiego Parku Leśnego.  W maju podpisany został akt notarialny w sprawie przejęcia przez Katowice gruntów po kolei piaskowej, należących do Spółki CTL Maczki-Bór. W lipcu ogłoszono przetarg na wybór projektanta, który opracuje dokumentację projektową. Złożone zostały 4 oferty. Trwają prace komisji przetargowej.

Lata 2014 – 2020 – powstało ponad 37 km nowych dróg rowerowych

  • rok 2014 – ok. 5,3 km
  • rok 2015 – ok. 1,9 km
  • rok 2016 – ok. 6,5 km
  • rok 2017 – ok. 7,1 km
  • rok 2018 – ok. 4,3 km
  • rok 2019 – ok. 3,1 km
  • rok 2020 – ok. 8,9 km

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: Sławomir Rybok