Wczuwają się w klimat

17 stycznia 2019

,,Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”. Pod takim własnie hasłem przebiegała konferencja podsumowująca realizację Projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

 

 

Plany adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski – opracowane. Po raz pierwszy w Europie podjęto w takiej skali systemowe działanie wzmacniające odporność dla tylu dużych miast na zagrożenia klimatyczne. Po raz pierwszy w Polsce w jednolity sposób zidentyfikowano zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz wyodrębniono sektory i obszary najbardziej podatne na zmiany klimatu. Przygotowano plany adaptacji do zmian klimatu, których wdrożenie poprawi bezpieczeństwo, jakość i komfort życia w miastach.

Przygotowanie miejskich planów adaptacji oparte zostało na innowacyjnym podejściu zmierzającym do określenia najbardziej efektywnych działań przystosowawczych i ochronnych przed skutkami występujących już i prognozowanych zmian klimatu (temperatury ekstremalne, fale upałów, intensywne opady deszczu, burze i wichury, powodzie miejskie i od strony rzek). Prace nad opracowaniem planów adaptacji do zmian klimatu trwały dwa lata. Rozwiązania zostały wypracowane wspólnie z samorządami tych miast.

Eksperci podkreślali, że adaptacja służy poprawie jakości życia w mieście, której coraz ważniejszym elementem jest stan środowiska. Działania adaptacyjne, podejmowane w miastach wymagają z jednej strony silnego wsparcia organizacyjnego i prawnego na poziomie krajowym, z drugiej zaś świadomego społeczeństwa i jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie na poziomie lokalnym.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

UM Katowice