W zawodzie siła

31 sierpnia 2018

Katowice miastem fachowców! Włodarze postawili bowiem na kształcenie zawodowe: branżowe i techniczne.

 

Zainaugurowano pilotażowy program partnerski, który władze miasta będą realizowały wraz z katowickimi przedsiębiorcami.  – Istotnym elementem rozwoju gospodarki jest dobre przygotowanie kadry, które odbywa się na poziomie kształcenia wyższego, ale także wcześniej w szkołach średnich. Na dzisiejszym rynku pracy poszukiwani są specjaliści branżowi, których chcemy w Katowicach kształcić – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że projekt ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Ponadto projekt, który w szkołach będzie realizowany od rozpoczynającego się za kilka dni roku szkolnego ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia, a także ukazanie bogatej oferty miasta Katowice w zakresie możliwości rozwoju zawodowego.

W projekcie biorą udział takie firmy jak: BFC Nieruchomości, GASTRO-MAR s. c., Orbis S. A. Oddział Novotel Katowice Centrum, ifm electronic Sp. z o. o., Polska Grupa Górnicza S. A., PKP CARGO S. A. Południowy Zakład Spółki, Pro Inwest Sp. z o. o., Śląska Izba Turystyki, Tauron Polska Energia S. A. oraz TP-Auto-Kompleks.

Projekt będzie realizowany w formule czteroetapowej:

  • Lekcja wychowawcza poświęcona tematyce wyboru dalszej ścieżki edukacji, podczas której uczniowie otrzymają informatory z ofertą edukacyjną miejskich szkół technicznych i branżowych I stopnia.
  • Wizyta studyjna w firmie/instytucji, gdzie uczniowie poznają zawód od praktycznej strony w wieloaspektowym wymiarze.
  • Wizyta w szkole branżowej I stopnia/szkole technicznej kształcącej w zawodzie, którego dotyczyła wizyta studyjna.
  • Lekcja wychowawcza mająca na celu podsumowanie powyższych etapów.

Warto wspomnieć, że podobne działania na rzecz szkolnictwa branżowego podejmują także inne miasta naszego regionu, na przykład Siemianowice Śląskie. Już w poniedziałek 3 września rok szkolny zainauguruje klasa branżowa powstała przy Adient Seatings Poland, którego – największa w Europie – fabryka mieści się w Siemianowicach Śląskich. Jak mówi rzecznik prasowy siemianowickiego magistratu Piotr Kochanek, otwarcie nowej klasy branżowej o kierunku Mechanik-Monter Maszyn i Urządzeń stanowi kontynuację pilotażowej współpracy, która rozpoczęła się już w lutym bieżącego roku. –  Pomysł tak się spodobał uczniom z Siemianowic Ślaskich i ich rodzicom, że błyskawicznie rozeszły się miejsca w tej nowej klasie Elektromechanika Maszyn i Urządzeń – mówi Piotr Kochanek. – Udało się zatem utworzyć 24-osobową klasę. Podobnie jak pierwsza pilotażowa – i ta będzie objęta specjalnym patronatem przyszłego pracodawcy Adient Seating Poland, który zapewnia opiekę merytoryczną, praktyczne zajęcia na terenie fabryki oraz wsparcie materialne w postaci specjalnego kieszonkowego oraz stypendium naukowego dla najzdolniejszych, a także gwarancję zatrudnienia po ukończeniu edukacji – podkreśla Piotr Kochanek/

Przypomnijmy, że w Siemianowicach Śląskich podobna klasa patronacka powstała także w branży piekarniczo-cukierniczej. Pieczę nad nią pełni znany w mieście mistrz cukiernictwa i piekarnictwa Andrzej Ścigała

Hanna Grabowska-Macioszek

UM Katowice