VI Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

11 sierpnia 2016

Goniec Górnośląski objął patronatem medialnym ważne wydarzenie, jakim jest VI Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego. Szczególnie obecnie w dobie niepokojów politycznych o różnym charakterze na temat bezpieczeństwa powinno mówić się dużo w wielu aspektach.

 

Konferencja będzie znakomitą okazją między innymi do podniesienia poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji w kwestii bezpieczeństwa narodowego, zapoznania uczestników z Systemem Bezpieczeństwa Narodowego w zmieniającej się sytuacji politycznej i gospodarczej, a także wymiany doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i zarządzaniem kryzysowym.
Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi strategiczny potencjał bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo Polski w świetle aktualnych zagrożeń międzynarodowych, organizacja, zadania i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa i systemu zarządzania kryzysowego.

Wydarzenie odbędzie się w Zakopanym od 21 do 23 września.

Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Krajowa Izba Gospodarcza