Umowa na dofinansowanie trasy N-S podpisana

6 lipca 2016

136 mln zł unijnej dotacji otrzyma Ruda Śląska na budowę dwóch odcinków trasy N-S. W rudzkim magistracie podpisano umowę w tej sprawie.

 

– Czekaliśmy na ten moment wiele miesięcy. Teraz będziemy mogli bez problemów przystąpić do budowy trzeciego już odcinka tej trasy łączącej DTŚ-kę z autostradą A4 – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Aktualnie zakończyły się prace przy budowie drugiego etapu trasy – od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Jeżeli wszystkie odbiory odbędą się bez uwag, to drugim odcinkiem N-S-ki będzie można jeździć już w połowie sierpnia br. Jednocześnie trwa przetarg na budowę trzeciego etapu drogi oraz projektowany jest jej czwarty, najdłuższy odcinek.

Umowa o dofinansowaniu trasy N-S została podpisana przez Aleksandrę Skowronek, wicemarszałek Województwa Śląskiego i Grażynę Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – W kwietniu Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 siedmiu projektów drogowych. Z kwoty ponad 820 mln zł, która była do podziału, aż 136 mln zł trafiło do Rudy Śląskiej. Wśród przedsięwzięć drogowych wybranych do dofinansowania znalazły się bowiem dwa etapy budowy trasy N-S. Bez tak znacznego unijnego wsparcia jej budowa byłaby niemożliwa, koszt przewyższa możliwości miasta. Jako rudzianka tym bardziej cieszę się, że w tej ważnej dla mojego miasta decyzji mogłam mieć swój udział. 136 mln zł to pieniądze, które pozwolą na sfinalizowanie kolejnego etapu tej ogromnej i potrzebnej mieszkańcom inwestycji – mówi wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek.

– To nasza najważniejsza inwestycja drogowa – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Jest ona kluczowa nie tylko dla Rudy Śląskiej, ale i całego regionu. Istotne jest już samo połączenie autostrady i DTŚ, skutkiem którego będzie odciążenie ulicy 1 Maja. Ponadto przy trasie powstaną atrakcyjne tereny inwestycyjne. Ta budowa to duże wyzwanie finansowe, ale dobrze się do niego przygotowaliśmy, pozyskując środki unijne i niskooprocentowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – dodaje.

Starania o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę trasy N-S obecne władze Rudy Śląskiej rozpoczęły praktycznie od początku swojej pierwszej kadencji. Najpierw musiały zmierzyć się z zadłużeniem i poczynić oszczędności, by przygotować finanse miasta na nową perspektywę unijną. Kolejnym ważnym krokiem było przygotowanie potrzebnej dokumentacji. Dopiero wtedy można było się postarać, żeby inwestycja znalazła się na tzw. liście kluczowych inwestycji drogowych. W kwietniu br. sprawa doczekała szczęśliwego finału i budowa trasy N-S znalazła się w gronie siedmiu inwestycji drogowych, które otrzymają wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

Dofinansowanie, które trafi do budżetu Rudy Śląskiej, obejmuje obecnie budowany odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym i przedłużeniem ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli oraz kolejny odcinek – od ul. Bukowej do ul. Kokota.

Aktualnie w mieście trwa budowa blisko kilometrowego odcinka trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Prace zostały już zakończone, obecnie inwestycja została zgłoszona do organów nadzoru budowlanego. – Dzięki łagodnej zimie i zaangażowaniu wykonawcy budowę tego odcinka ukończymy zdecydowanie przed terminem – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. – Jeżeli nadzór budowlany nie będzie miał uwag, to ten odcinek może zostać oddany do użytku już w połowie sierpnia, czyli 10 miesięcy przed pierwotnie zakładanym terminem – podkreśla.

Na początku czerwca br. ogłoszony został przetarg na budowę odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota wraz z węzłem dwupoziomowym. – Roboty drogowe oprócz samej trasy obejmą też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego – wylicza Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Wybudowany zostanie również wiadukt, którym trasa N-S przebiegać będzie nad ulicą Kokota. Odwodnienie zapewni z kolei sieć kanalizacji deszczowej. – Inwestycja obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów – mówi wiceprezydent Pierończyk. Przebudowane zostaną też istniejące sieci infrastruktury technicznej – wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektro-energetyczne i telekomunikacyjne.

Jeśli chodzi o następny odcinek trasy N-S – od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4, to obecnie trwają prace projektowe. Mają one zostać zakończone do końca sierpnia 2016 roku. Będzie to najdłuższy z realizowanych odcinków. Jego długość wyniesie 1,9 km. W ramach tego zadania powstanie również rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy wiadukty – jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych odcinków, na realizację ostatniego władze miasta starać się będą o unijne dofinansowanie. – Na razie czekać musimy na kompletną dokumentację wraz z kosztorysem. Wstępnie szacujemy, że koszt budowy tego odcinka wyniesie około 130 mln zł – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowany został pierwszy, 1 km odcinek trasy N-S. Został on przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa dofinansowana została w ramach RPO WŚL 2007-2013.

Tekst i foto: UM Ruda śląska