Tydzień Godnego Porodu

29 lutego 2016

W ramach kampanii „Rodzę – Mam prawa” Fundacja Rodzić po Ludzku organizuje ogólnopolski cykl spotkań lokalnych dla kobiet. W prawie 80 miejscach w Polsce – w tym w Katowicach – w jednym tygodniu marca kobiety będą się edukować w zakresie swoich praw i dzielić doświadczeniami.

 

Wydarzenie jest częścią najnowszej kampanii Fundacji: „Chcemy, żeby kobiety w Polsce wiedziały, że wg prawa mogą rodzić w zgodzie z własnymi potrzebami” mówią jej reprezentantki.

Wg prawa kobieta może wybrać, kto będzie jej towarzyszył w szpitalu. Przygotowany przez nią plan porodu, czyli plan oczekiwań i potrzeb, powinien być wspólnie omówiony z personelem medycznym i wzięty pod uwagę. Wskazane jest, aby położna i lekarz zachęcali kobietę do swobodnej aktywności i poruszania się. Ważne jest również to, aby proponować jej różne metody łagodzenia bólu, wspierać ją emocjonalnie i traktować życzliwie. Po porodzie kobieta i dziecko mogą przez dwie godziny przytulać się do siebie w kontakcie  „ciało do ciała”, a potem otrzymywać rzetelne rady dot. karmienia piersią. Co ważne, a często pomijane, położna środowiskowa ma odwiedzić kobietę po porodzie w domu cztery razy, wspierać ją i udzielać pomocnych wskazówek.

Lokalna organizatorka, położna Agata Kisiel,  podczas Tygodnia Godnego Porodu 7-13 marca 2016 zaprezentuje w Giszowieckim Centrum Kultury 8 marca o godz. 10.00 kobietom najważniejsze zapisy Standardów Opieki Okołoporodowej oprócz tego poprowadzone zostaną warsztaty pierwszej pomocy, wystąpią też osoby ze środowiska medycznego.

Wydarzenie również można odnaleźć na Facebook: https://www.facebook.com/events/999907570097823/

Kampanię objął patronatem honorowym Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.  Patroni medialni to Magazyn Dziecko oraz Tygodnik Powszechny.

materiały prasowe: UM Katowice