„Roczniki” z myślą o seniorach

4 kwietnia 2019

W  rudzkim MCK Henryka Bisty trwają zapisy twórcze warsztaty dla seniorów. Udział w nich jest bezpłatny.

 

– Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału projekcie „Roczniki”, którego realizacja dofinansowana będzie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna 2019” – zapraszają organizatorzy z MCK im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

 

Bezpłatne warsztaty dla seniorów obejmują:

– plastyka i rękodzieło (w programie zajęć m.in.: poznanie różnych technik jak ołówek, pastela, pióro i tusz, malarstwo na papierze i płótnie i in.)

– komputerowe (w programie zajęć m.in.: obsługa komputera, poczty elektronicznej, jak poruszać się po internecie i in.)

– fotograficzne (w programie zajęć m.in. budowa aparatu fotograficznego, przesłona a czas naświetlania, automatyczne i ręczne nastawianie ostrości, zasady kompozycji, estetyka w fotografii, światło i cienie, kolor na zdjęciach, fotografia portretowa, krajobrazowa, okolicznościowa, plener fotograficzny).

– teatralne (w programie zajęć m.in. proces tworzenia spektaklu, przygotowanie do roli, praca nad tekstem i in.)

– taneczne (taniec w kręgu i taniec towarzyski).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin rozpoczęcia i godzina zajęć zostaną ustalone w terminie późniejszym. Propozycja skierowana jest do mieszkańców Rudy Śląskiej i innych miast naszego regionu.

Zapisy i szczegółowe informacje: 32 248 62 40 wew. 21.

Projekt ROCZNIKI ma na celu włączenie do aktywności kulturalnej Seniorów oraz młodzież w wieku 18-25 lat. Jest odpowiedzią na opracowaną w ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016” diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Rudy Śląskiej oraz „Diagnozę partycypacyjną osób starszych” opracowaną przez rudzkie Stowarzyszenie Pro Ethica. W ramach projektu odbędą się zajęcia rozwijające zainteresowania Seniorów dotyczące fotografii, tańca, plastyki, teatru i nowoczesnych technologii. Najistotniejszym elementem projektu dającym poczucie sprawczości, będzie realizacja mikroprojektów w grupach międzypokoleniowych, inicjujących wspólnie z różnymi środowiskami, działania lokalne. Poprzez udział w zajęciach przygotowujących do realizacji mikroprojektów, uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu m.in.: zasad realizowania projektów, dostępnych źródeł finansowania działań lokalnych, współpracy z mediami. Cykl zajęć w ramach projektu obejmuje praktyczne warsztaty stacjonarne, a także indywidualny coaching/mentoring dla grup roboczych realizujących mikroprojekty.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU:
• Przeprowadzenie 286 godzin warsztatów twórczych
• Realizacja 5 projektów społeczno-kulturalnych
• Organizacja koncertu finałowego oraz 2 wystaw (fotograficzna i plastyczna)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna 2019”