Remonty i przebudowy w Mysłowicach

2 sierpnia 2021

Torowisk, przejść dla pieszych. To modernizacje w mysłowickich przestrzeniach.

Dofinansowanie dla miasta na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji inwestycji to październik 2021 r. – luty 2022 r.

Prace obejmą: korektę geometrii jezdni, budowę azylu dla pieszych na wyspie kanalizującej ruch pojazdów dla przeciwnych kierunków ruchu, oznakowanie poziome chemoutwardzalne, poprawę istniejącego oświetlenia ulicznego mającego wpływ na widoczność na przejściu dla pieszych poprzez wymianę oprawy oświetleniowej. Wpłynie to na pewno podniesie standard drogi oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z tego przejścia.

A tymczasem tramwaje linii nr 14 nie dojadą do Mysłowic. To efekt rozpoczynającej się modernizacji torowisk wzdłuż ulic: Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców. Pasażerów wozić będą autobusy zastępcze.

Przebudowa ulic: Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców to wspólne zadanie spółki Tramwaje Śląskie S.A. i Miasta Mysłowice. Obejmie nie tylko modernizację linii tramwajowej i jej rozbudowę do dwóch torów, lecz również przebudowę całej infrastruktury miejskiej. Generalnym wykonawcą robót jest konsorcjum firm NDI z Sopotu, które umowy z inwestorami podpisało 20 maja br. – Dość długo trwały przygotowania do rozpoczęcia prac, zwłaszcza przygotowanie i zatwierdzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu, ze względu na ich skomplikowany charakter. Prace będą bowiem rzutować na ruch w całym śródmieściu Mysłowic, a także na przelotowej DK 79 i organizacja ruchu była tu elementem niezwykle ważnym. Ostatecznie wszystko zostało dograne i od 31 lipca pierwszy etap tymczasowej organizacji ruchu zostanie wdrożony, co spowoduje przede wszystkim wstrzymanie ruchu tramwajowego – podkreśla Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

  • tramwaje linii nr 14 będą kursować w skróconej relacji: Katowice Brynów Centrum Przesiadkowe – Katowice Szopienice Pętla;
  • tramwaje linii nr 36 będą kursować wyłącznie w dni robocze w relacji: Katowice Brynów Centrum Przesiadkowe – Katowice Zawodzie Zajezdnia;
  • zmianie ulegnie rozkład jazdy linii nr 6 i 11;
  • uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-14, kursująca w relacji: Katowice Szopienice Kościół – Mysłowice Poczta;
  • korekcie ulegną trasy przejazdu 7 linii autobusowych.

Szczegółowy opis trasy autobusu T-14 oraz zmian tras linii autobusowych znajduje się w komunikacie Zarządu Transportu Metropolitalnego na stronie: www.metropoliaztm.pl.

Po wstrzymaniu ruchu tramwajowego generalny wykonawca przystąpi do prac rozpoczynając od demontażu starej infrastruktury i prac w zakresie przebudowy instalacji podziemnych. Docelowo, po zakończeniu prac, cały ciąg ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego i Powstańców zyska dwutorową linię tramwajową i nowoczesną infrastrukturę uliczną.

Wszystkie prace, zarówno w zakresie tramwajowym, jak w zakresie miejskim inwestycji konsorcjum firm NDI ma wykonać nie później niż do 30 września 2022 r. Zadanie warte 44,5 mln zł netto jest elementem realizowanego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Zespół prasowy UM Mysłowice/Tramwaje Śląskie