Gotowe na nadejście zimy

27 listopada 2019

Za oknami temperatury wciąż jesienne, ale pracownicy katowickiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej są już w pełnej gotowości na wypadek nagłego ataku zimy.

 

W magazynach zabezpieczono 100 ton piasku i aż 5700 ton soli, a na drogi wyjedzie w tym sezonie łącznie 38 specjalistycznych pojazdów. Akcja Zima potrwa do 31 marca.  Całodobowe dyżury dyspozytorni, bieżące monitorowanie warunków, prognoz i zgłoszeń służb oraz mieszkańców. Tak każdego roku wygląda organizacja pracy katowickiego MPGK podczas Akcji Zima. W sezonie 2018/2019 zużyto ponad 6900 ton soli, 100 ton piasku, a pługo-posypywarki przejechały łącznie ponad 150 tysięcy kilometrów, co stanowi więcej niż trzykrotność obwodu kuli ziemskiej. Od początku listopada służby są już gotowe na Akcję Zima 2019/2020.

– O to, by drogi w Katowicach były przejezdne, a chodniki w centrum miasta odśnieżone dba blisko setka pracowników. Dodatnie temperatury i brak opadów śniegu od początku listopada nie oznaczają, że czekają oni jedynie na nadejście zimy. Brygady oddelegowane do Akcji Zima zajmują się w między czasie zamiataniem ulic, wywozem liści i innymi pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem czystości w mieście – mówi Czesław Kopiec, kierownik Wydziału Oczyszczania  katowickiego MPGK.

W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania warunków atmosferycznych powodujących gołoledź w  pierwszej kolejności odśnieżane są główne arterie komunikacyjne, centrum i drogi krajowe przebiegające przez miasto, a dopiero po ich udrożnieniu drogi o mniejszym natężeniu ruchu. Obszar miasta z jezdniami, parkingami i zatokami autobusowymi został podzielony na 63 rejony w czterech kategoriach i standardach utrzymania zimowego. W sumie to ponad 724 kilometry dróg.

– Przed rozpoczęciem sezonu w magazynach gromadzimy sól i piasek do posypywania dróg. Te zapasy w trakcie trwania Akcji Zima są na bieżąco, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, uzupełniane. W pogotowiu czeka już w tej chwili 17 pługo-posypywarek, 5 ciągników z osprzętem zimowym i inne urządzenia pomocnicze. Pozostały sprzęt w dalszym ciągu bierze udział w zamiataniu ulic i będzie przezbrajany w zimowy stopniowo, wraz ze zmianą pogody. W okresie opadów na drogi wyjedzie 21 naszych pługo-posypywarek, 5 ciągników rolniczych oraz 12 pojazdów naszego podwykonawcy – dodaje Czesław Kopiec.

Koordynacją prac w ramach Akcji Zima zajmuje się Centralna Dyspozytornia, która pracuje 24 godziny na dobę przez cały tydzień. Dyspozytorzy śledzą prognozy pogody, monitorują warunki atmosferyczne i drogowe przy użyciu kamer oraz stacji meteo, a także podejmują bieżące interwencje zgłaszane przez inne służby oraz samych katowiczan. Wyzwanie stwarzają zawsze opady występujące w godzinach porannego lub popołudniowego szczytu, czyli w godzinach, kiedy katowiczanie najczęściej jadą do pracy lub z niej wracają. Jeśli temperatury są dodatnie i nie ma opadów śniegu, to na ulice wyjeżdżają także zamiatarki, które na bieżąco sprzątają miasto.

Już za kilka dni spodziewane są spadki temperatur, a nieco później pierwsze opady śniegu. Prosimy kierowców o wymianę ogumienia, zachowanie ostrożności i cierpliwość, zwłaszcza na wiaduktach, mostach i remontowanych odcinkach dróg. A właścicieli posesji oraz administratorów/zarządców budynków o dbanie o stan nawierzchni przylegających chodników i pryzmowanie śniegu w miejscach nieutrudniających ruchu lub przy krawędzi jezdni. Akcja Zima potrwa do 31 marca 2020 roku. Zaangażowane są w nią także m.in. Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz Zakład Zieleni Miejskiej.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: Radosław Kaźmierczak