Przyjazne rowerzystom

25 czerwca 2021

Nowe trasy rowerowe w Katowicach – postępy prac.

Ponad 13 kilometrów nowych tras rowerowych – tyle powstanie w tym roku w Katowicach w ramach rozbudowy istniejącej sieci. To element wspierania przez miasto transportu zrównoważonego. Na nową infrastrukturę rowerową miasto przeznaczy w tym roku 14 mln złotych.

– Katowice są miastem przyjaznym rowerzystom, a jednoślady traktujemy nie tylko jako sposób rekreacji, ale także jako środek transportu. Każdego roku rozwijamy sieć wypożyczalni i przeznaczamy znaczne środki na rozbudowę infrastruktury rowerowej. W zeszłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie 14 mln zł. Dzięki takim inwestycjom, pod koniec 2020 roku mieliśmy w Katowicach blisko 180 km tras, a docelowym planem jest połączenie wszystkich dzielnic miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Połączenie rowerowe Śródmieście – Centrum Przesiadkowe „Brynów”

Ważna inwestycja realizowana w tym roku połączy śródmiejską strefę „TEMPO 30” z węzłem przesiadkowym Brynów. Ta trasa ma służyć rowerzystom podróżującym z południowych dzielnic  do ścisłego centrum Katowic. Powstająca droga dla rowerów połączy od południa istniejącą trasę w rejonie sklepu LIDL dwustumetrowym odcinkiem wzdłuż ulicy Jankego z węzłem przesiadkowym Brynów i dalej pobiegnie wzdłuż ulicy Kościuszki. Koszt tej inwestycji wyniesie 1,7 mln zł, a jej długość osiągnie około 1,4 km.

W drugiej połowie czerwca bieżącego roku rozpoczęły się roboty związane z budową odcinka drogi  rowerowej wzdłuż ulicy Kościuszki od ul. Gawronów do ul. Ceglanej. Powstanie on od strony jezdni, co oznacza zwężenie pasów ruchu w tym rejonie. Częściowo zlikwidowane zostaną miejsca postojowe (ok. 10 szt.) w dolnej części ul. Kościuszki, przy ul. Ceglanej. W tym rejonie powstanie również zieleniec, gdzie zostanie nasadzonych ok. 500 szt. bylin. Zakończenie całej inwestycji przewidywane jest na październik bieżącego roku.

Zjazd rowerowy pod rondo

Kolejnym z realizowanych projektów jest inwestycja, która ułatwi ruch rowerowy pod rondem gen. Jerzego Ziętka. Nowa droga powstanie od strony deptaka prowadzącego wzdłuż ulicy Chorzowskiej, przy tzw. „Niebieskich Blokach”. Planowana jest budowa pochylni rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd pod rondo i wyjazd spod niego. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 3,4 mln zł. W drugiej połowie czerwca miasto wybrało wykonawcę inwestycji. Początek prac nastąpi w sierpniu bieżącego roku.

Połączenie Giszowca z Nikiszowcem oraz ul. Gospodarczej z osiedlem Paderewskiego

Kluczowe z punktu widzenia komunikacyjnego będą dwie drogi rowerowe. Jedna połączy ulicę Gospodarczą (od tymczasowego przystanku autobusowego) do osiedla Paderewskiego (ulice Graniczna i Pułaskiego). Ta trasa będzie liczyć będzie ok. 1,5 km. Zakładany koszt realizacji to ok. 1,9 mln zł. Ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, planowany termin otwarcia ofert to 9 lipca br. Druga trasa o długości 2,4 km połączy Giszowiec z Nikiszowcem wzdłuż ul. Szopienickiej. Wartość tej inwestycji to 6 mln zł. Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia br.

Trasy ukończone

Trwają odbiory trasy rowerowej wzdłuż alei Korfantego, na odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. Gnieźnieńskiej. Inwestycja została ukończona w maju. Pozwoli ona nie tylko skomunikować północne dzielnice Katowic z Parkiem Śląskim, ale będzie też stanowić fragment drogi rowerowej, którą w przyszłości z tej części miasta będzie można dojechać do Śródmieścia. Trasa ma 1,3 km długości i na pętli Alfreda łączy się z już istniejącym 700-metrowym odcinkiem drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Telewizyjnej do Parku Śląskiego.

W pierwszym kwartale bieżącego roku została oddana do użytku droga rowerowa wzdłuż ul. Lotnisko. Ma ona długość 1,1 km i ułatwia rowerzystom dojazd do Doliny Trzech Stawów. W kolejnych latach stanie się ona fragmentem znacznie większej drogi rowerowej, która połączy os. Paderewskiego z Nikiszowcem.

Zakończyła się też budowa drogi rowerowej przez Podlesie, która połączyła istniejącą trasę na ulicy Zaopusta i trasę w biegu ul. Armii Krajowej z granicą dzielnicy przy ulicy Hortensji. Powstał tam ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Hortensji do ul. Trojoka, gdzie ruch został uspokojony i oznakowany znakami poziomymi. Dodatkowo wykonano przejazd rowerowy przez ulicę Armii Krajowej na wysokości ulicy Sołtysiej oraz połączenie istniejącej trasy w ciągu ul. Zaopusta z trasą w ciągu ul. Armii Krajowej. Długość ścieżki wynosi około 500 m. Inwestycja kosztowała ponad 700 tys. zł i została zrealizowana w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego.

Inwestycje w fazie projektów

26 maja podpisany został akt notarialny w sprawie przejęcia przez Katowice gruntów po kolei piaskowej, należących do Spółki CTL Maczki-Bór. Umożliwi to powstanie drogi rowerowej o parametrach velostrady od Giszowca w kierunku Centrum Przesiadkowego Brynów, z jednoczesnym połączeniem z terenami  Katowickiego Parku Leśnego.  W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór projektanta, który opracuje dokumentację projektową.

W fazie projektowej znajduje się również połączenie ul. Konnej (przy basenie miejskim) z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 (szlak żółty). Ten projekt ma powstać do końca sierpnia bieżącego roku. Kolejna wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja rowerowa połączy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego. Jeszcze w bieżącym kwartale tego roku zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację budowlano-wykonawczą.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice