Katowice drugim najbardziej zielonym miastem…

16 czerwca 2021

Katowice zajęły drugie miejsce w rankingu „Europolis” Fundacji Schumana prezentującym najbardziej ekologiczne polskie miasta. Stolica województwa śląskiego uzyskała 56 na 100 możliwych punktów, czyli o 1 punkt mniej od zwycięskiego Lublina. Katowice zostały docenione za wysokie nakłady na poprawę jakości powietrza.

– Bardzo cieszę się z tak dobrego wyniku w tym rankingu. To tylko potwierdzenie, że działania miasta na rzecz walki o czyste powietrze i duże środki na realizację zielonych projektów, chociażby w ramach Zielonego Budżetu, przynoszą efekty i są zauważalne nie tylko na Śląsku. Tylko w ubiegłym roku w Katowicach dofinansowano ze środków miasta wymianę 1120 „kopciuchów”, a dodatkowo 134 z programu „Czyste powietrze”. Jako jedno z niewielu miast w Polsce nie mamy limitów na dotacje do wymiany kotłów węglowych. Każdy, kto złoży poprawny wniosek otrzyma dofinansowanie, które może sięgać nawet 10 000 zł. W roku 2020 na wymianę starych kotłów przeznaczyliśmy ponad 10 milionów złotych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W Rankingu Europolis Katowice uzyskały 56 punktów na 100 możliwych. To wynik o zaledwie jeden punkt niższy od prowadzącego Lublina. Trzecie miejsce w rankingu zajęła Łódź – 54 punkty. Stolica Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została doceniona w najmniej spodziewanym dla wielu osób obszarze, czyli jakości powietrza. Autorzy rankingu podkreślają, że jest to jedna z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych do osiągnięcia wartości zielonych miast – zależy od bardzo wielu czynników.

– Województwo śląskie regularnie znajduje się w zestawieniach najbardziej zanieczyszczonych regionów, nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie. Jednak dzięki aktywności samorządu w zakresie działań i wydatków na poprawę jakości powietrza miastu udało się zdobyć aż 82 punkty. To o dwa punkty więcej niż kolejna w tej kategorii Łódź – mówi Iga Kamocka, koordynatorka Europolis.

W rankingu można znaleźć informację, że Katowice wyróżniają jedne z najwyższych wydatków na poprawę jakości powietrza (4. miejsce), w tym na wymianę pieców. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to blisko 35 zł na mieszkańca (więcej wydały jedynie Sopot i Wrocław). Autorzy rankingu zauważyli, że podobnie jak reszta liderów Katowice angażowały się we wszystkie działania pośrednio redukujące poziom zanieczyszczeń. W mieście opracowany został program rozwoju odnawialnych źródeł energii, są dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji OZE oraz realizowane są kampanie społeczne na rzecz czystego powietrza.

Oprócz jakości powietrza Katowice zostały docenione także za dobrze rozwiniętą służbą zdrowia. W rankingu wskazano, że mieszkańcy Katowic mają dostęp i mogą korzystać ze sprawnej opieki lekarskiej. Pod uwagę brano szczególnie dużą dostępność lekarzy i łóżek szpitalnych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców.

Ranking „Europolis” powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: indywidualnego transportu elektrycznego, transportu publicznego, działań na rzecz jakości powietrza, społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego. Przeanalizowano w nim dane ze wszystkich 66 miast na prawach powiatu.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: Radosław Kaźmierczak