Przejęły władzę

6 sierpnia 2020

Dzieci! W wszystko za sprawą „Lato w teatrze”, które trwa własnie w Śląskim Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”.

I trwać będzie do 9 sierpnia! Teatr realizuje projekt pn. „Pajdokracja”. Pomimo pandemii i obowiązujących restrykcji udało się zorganizować warsztaty w formie tradycyjnych półkolonii, ale wymagało to od organizatorów i uczestników wyjątkowej dyscypliny. W interdyscyplinarnych zajęciach bierze udział łącznie 32 dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Uczestnicy pod okiem pracowników Teatru i pedagogów poznają sztukę z perspektywy aktora, scenografa, reżysera, kompozytora i dziennikarza. Wakacyjne spotkania to nie tylko sposób na to, by rozwinąć talenty artystyczne, ale przede wszystkim okazja do kształcenia kompetencji społecznych (takich jak umiejętność pracy w grupie czy kreatywność). Kreatywne warsztaty są bowiem atrakcyjną formą do podejmowania z dziećmi ważnych tematów. Punktem wyjścia do artystycznych poszukiwań były pytania: „co cię najbardziej irytuje?” oraz „co chciałbyś zmienić w swoim otoczeniu?” Refleksje na ten temat stały się podstawą do wykreowania przez dzieci miejsc, w których mogą samodzielnie podejmować ważne decyzje. Wymyślone przez najmłodszych
„państwa dzieci” stanowią odzwierciedlenie ich zainteresowań i osobowości. Jest to również niezwykły pretekst do podjęcia dyskusji na temat budowania wspólnoty, dokonywania zmian w swoim otoczeniu oraz zasadności reguł i kodeksów. W trakcie artystycznych poszukiwań uczestnicy ustalają, jak powinny wyglądać relacje między dziećmi a dorosłymi, które problemy rówieśników należałoby jak najszybciej rozwiązać oraz uczą się podejmowania decyzji istotnych nie tylko dla jednostki, ale także dla ogółu. Jak młodzi miłośnicy sztuki wyobrażają sobie „wymarzoną krainę”? Jakie obowiązują w niej zasady? Kto może mieszkać w kraju dzieci? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi podczas kreatywnych warsztatów muzycznych, plastycznych, aktorskich i medialnych. Efektem artystycznych poszukiwań będzie mała forma teatralna, która zostanie udostępniona 9.08.2020 o godz. 14:00 na kanale www.youtube.pl Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum.

„Lato w teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej 13. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

materiały: „Ateneum”

Foto: Paweł Szymkowiak