Ponad dwa tysiące podmiotów

27 października 2020

Skorzystało z miejskich pakietów pomocowych dla firm, artystów i NGO.

Na początku epidemii, walcząc z jej ekonomicznymi skutkami, decyzją prezydenta Marcina Krupy, przy współpracy z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta Katowice, w stolicy woj. śląskiego wdrożone zostały trzy pakiety osłonowe: dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i artystów. Kwota wsparcia, za okres od marca do września, wyłącznie w ramach trzech wspomnianych pakietów, wyniosła 13 mln zł. Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej wypłacił ponad 141 mln zł. Poza wspomnianymi programami Miasto Katowice podjęło także szereg działań mających na celu walkę z samym koronawirusem oraz minimalizowanie jego społecznych skutków.

– Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Wiosną, dochody wielu firm znacząco spadły. W szczególności dotyczyło to branż, które zostały zamknięte podczas lockdownu – m.in. restauratorów, fryzjerów, rzemieślników czy też firm kosmetycznych. W Katowicach mieliśmy na początku roku 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Kryzys dotknął także sektor NGO i ludzi świata kultury. Dlatego postanowiliśmy działać wdrażając trzy duże programy osłonowe dla wspomnianych grup. Do końca września skorzystało z nich ponad dwa tysiące podmiotów, a wartość działań w tym okresie szacowana jest na 13 mln zł. Głównym celem naszych programów było ratowanie miejsc pracy. W dużej mierze się to udało. Bezrobocie w Katowicach wzrosło z poziomiu 1,1% w styczniu do 1,5 % w sierpniu, utrzymując się wciąż na poziomie najniższego w Polsce. Warto dodać, że jako jedno z niewielu miast w Polsce zaoferowaliśmy tak szerokie pakiety obejmujące m.in. zwolnienia z czynszów i podatków od nieruchomości, bonifikaty za wywóz śmieci, czy też możliwość korzystania z profesjonalnego Punktu Doradztwa Kryzysowego. Wdrażając pakiety pomocowe współpracowaliśmy ponad podziałami ze wszystkimi radnymi, którzy w tak trudnych chwilach stanęli na wysokości zadania. Oczywiście obserwujemy dynamiczny rozwój pandemii, by w razie potrzeby intensyfikować nasze działania – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

Wśród zapisów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, poza 100% lub 50% zwolnieniem z czynszów w lokalach miejskich, zwolnieniem z podatków od nieruchomości znalazło się m.in. 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej, utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą. Za okres od marca do września prawie wszyscy uprawnieni zdecydowali się skorzystać z zapisów katowickich pakietów pomocowych. 100% zwolnienie z opłat czynszu najmu objęło 573 podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 676 podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła  5,7  mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane z dzierżawami objęły 85 podmiotów na łączną sumę ponad 275 tys. zł.  Z kolei 458 podmiotów otrzymało 50% bonifikatę za koszty wywozu śmieci – na łączną sumę ponad 186 tys. zł. Natomiast z zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności z podatku od nieruchomości skorzystało 108 podmiotów na łączna kwotę ponad 4,5 mln zł.  Reasumując w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy Miasto udzieliło ponad 2 000 uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.

Dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach utworzony został Punkt Doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomoc znalazło 120 firm z Katowic. Przedsiębiorcy otrzymali kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i finansową. Znacząca część korzystała z doradztwa ubiegając się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej PFR czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej, wypłacił ponad 141 mln zł.

Katowicki Pakiet NGO

Epidemia uderzyła również w sektor NGO, oparty w dużej mierze na pracy wolontariuszy i społeczników, którzy swój czas i energię poświęcają pracy na rzecz innych ludzi. Dodatkowo aktywność NGO bardzo często polega na spotykaniu się z ludźmi. Epidemia uniemożliwiła bądź mocno ograniczyła ich działalność. Pomoc miasta przewidywała np. zwolnienia z czynszów, opłat śmieciowych i inne formy wsparcia.

Ze zwolnień lub z ulg za najem lokali miejskich skorzystały 54 organizacje (wartość wsparcia 213 tys. zł), a za wywóz śmieci – 34 NGOsy (25 tys. zł). W przypadku 73 organizacji Miasto Katowice umożliwiło elastyczne podejście do realizowanych zadań w zakresie zmian ich harmonogramów oraz zmian w kosztorysach. Miasto Katowice wsparło także 25 organizacji pozarządowych, które włączyły się w walkę z epidemią koronawirusa przekazując łącznie 555 tys. zł – m.in. na zakup środków ochronnych czy też dowóz posiłków dla osób potrzebujących. Z kolei 580 tys. zł. pochłonęło dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników w 29 organizacjach.

Katowicki Pakiet dla Kultury

Pandemia niemal z dnia na dzień pozbawiła możliwości pracy i dochodu niemal wszystkich katowickich artystów – muzyków, aktorów, artystów sztuk wizualnych czy organizatorów wydarzeń kulturalnych. W ramach miejskich działań osłonowych zrealizowano konkursy, w ramach których 500 tys. zł trafiło do indywidualnych twórców, niezależnych instytucji kultury, młodych artystów, pisarzy i katowickich mediów zaangażowanych we wsparcie na swoich antenach katowickich artystów. W ramach konkursu „Lokaty w Kulturę”, twórcy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy nadesłali aż 208 projektów. Ostatecznie kwota 300 tys. zł została rozdysponowana pomiędzy autorów 84 z nich. Pomysły na wirtualne koncerty, prace nad spektaklami teatralnymi, warsztaty prowadzone przez internet, a nawet mini seriale publikowane w sieci zostały nagrodzone kwotami od 2 do 7 tys. zł. Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie www.miasto-ogrodow.eu.

Baza jedzenie na wynos – reaktywacja

Urząd Miasta Katowice od 23 października przeprowadza aktualizację bazy katowickich restauracji oferujących jedzenie to na wynos. – Pomysł ten znakomicie sprawdził się wiosną podczas lockdownu. To z jednej strony duże ułatwienie dla mieszkańców, a z drugiej wsparcie dla podmiotów branży gastronomicznej, które w ten sposób, przynajmniej w pewnym zakresie, mogą rekompensować ponoszone straty – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Baza będzie udostępniana m.in. poprzez stronę internetową miasta i gazetę miejską. Wszystkie podmioty, które chcą być ponownie w bazie lub rozpocząć współpracę, a w swojej ofercie oferują dostarczanie jedzenie na wynos w Katowicach – zachęcamy do wysłania zgłoszenia drogą mailową do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice na adres: k@katowice.eu z tematem „JEDZENIE NA WYNOS”. W mailu należy podać́ nazwę̨ firmy, jej adres, mail, stronę̨ www (jeśli firma posiada) oraz telefon – ma to na celu ułatwienie zainteresowanym mieszkańcom kontaktu. Co warte podkreślenie i jak czytamy na profilu społecznościowym FB Miasta Katowice, prezydent Marcin Krupa zapowiada dodatkowe wsparcie dla lokali gastronomicznych, które od soboty realizują wyłącznie dania na wynos.

Walka z COVIDem i jego społecznymi skutkami – inne działania miasta

Od pierwszych dni epidemii miasto Katowice realizowało szereg działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Część z nich, jak dezynfekcje przestrzeni publicznej, czy też przeprogramowanie oświetlenia (rezygnacja z przycisków na przejściach) reaktywowano w październiku. Wiosną, kosztem miliona złotych, zakupiona została maszyna do wykonywania testów w kierunku koronawirusa, która trzykrotnie zwiększyła przepustowość śląskiego laboratorium. Potrzebujący uczniowie od  wiosny mogą korzystać z laptopów i tabletów do nauki zdalnej.  Dla osób potrzebujących świadczona jest pomoc psychologiczna (tel.: 32 251 15 99, 32 257 14 82, 669 777 008, 601 158 007, 506 041 200 i z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video 506 041 100), a seniorom dedykowany jest Srebrny Telefon (tel. 32 251 69 00). Ponadto w ramach usługi „Pogotowia zakupowego” (tel. 32 251 69 00), katowicki MOPS dostarcza najbardziej potrzebującym bezpłatne pakiety żywnościowe, a dla osób posiadających środki finansowe – realizuje bezpłatnie usługę kupna i dowozu zakupów. Miasto zapewnia także najbardziej potrzebującym dostęp do maseczek, czy też środków dezynfekujących. O wszystkich sprawach, które związane są z działaniami prowadzonymi w związku z walką z koronawirusem mieszkańcy mogą znaleźć na specjalnie uruchomionym serwisie informacyjnym pod adresem www.koronawirus.katowice.eu

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice