Poeta – człowiek cierpiący?

19 października 2015

Tym razem publiczność Salonu Artystycznego Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” będzie zgłębiać tajniki poezji, a przewodnikiem po nich będzie wielka znakomitość świata literackiego – Ewa Lipska.

Nasz gość przyjedzie do Katowic z miasta kojarzonego z wszystkim co piękne, wzniosłe, dobre, a nade wszystko artystyczne – Krakowa. Czy w takim mieście po prostu trzeba być poetą i czy dobry poeta, to poeta cierpiący? Na te oraz inne pytania Ewa Lipska, polska poetka i felietonistka, redaktor działu poezji Wydawnictwa Literackiego (1970–1980), dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu (1995–1997), członek polskiego i austriackiego PEN Clubu, członek założyciel  Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), członek Polskiej Akademii Umiejętności odpowie w trakcie rozmowy z publicznością, którą poprowadzi Hanna Grabowska-Macioszek. To już 19 października o 17:00.