PK dla kultury

23 kwietnia 2020

Prezydent Marcin Krupa przedstawił Katowicki Pakiet dla Kultury.

 

  • Wsparcie twórców kultury – projekt z pulą 500 000 zł
  • Zwolnienia z czynszów i opłat śmieciowych dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną w lokalach miejskich
  • Współpraca finansowa z miastem – umożliwienie realizacji zadań online lub w późniejszym terminie

W poprzednich tygodniach, w ramach walki ze skutkami koronawirusa, prezydent Marcin Krupa zaprezentował Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy oraz Katowicki Pakiet NGO. Z kolei dzisiaj prezydent przedstawił założenia Katowickiego Pakietu dla Kultury.

– Katowice w ostatnich latach przeszły ogromną transformację – z miasta kojarzonego z przemysłem i kopalniami – w stolicę ponad dwumilionowej metropolii, która postawiła na rozwój kultury. Kultura stała się naszym wyróżnikiem na mapie nie tylko Polski, ale całej Europy. W 2015 roku ukończyliśmy Strefę Kultury oraz otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Kultura odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców i dlatego chcemy w nią inwestować. Oczywiście Katowice kojarzą się z muzyką, ale kulturę pojmujemy o wiele szerzej. Działają u nas znakomite teatry  zarówno te profesjonalne, jak i niezależne, dla których rok temu uruchomiłem teatrogranty. Kultura w Katowicach to też podmioty działające w ramach programu „Lokalu na kulturę” czy też szereg NGOsów, które często inicjują życie kulturalne w katowickich dzielnicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Epidemia koronowirusa uderzyła bardzo mocno w cały sektor kultury. Nie mogą odbywać się koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie, wernisaże. Z dnia na dzień setki artystów i podmiotów kulturalnych straciły źródło dochodów. Dziś działania w całym kraju, także w Katowicach, koncentrują się na ratowaniu życia i zdrowia ludzi oraz reaktywowaniu gospodarki. Musimy jednak pamiętać o kulturze, by wszelkie inicjatywy po zniesieniu obostrzeń mogły znowu wystartować i tworzyć atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. Gdy kryzys minie, to właśnie przemysł czasu wolnego będzie ponownie stanowić w dużej mierze o jakości życia w mieście. Dlatego przygotowaliśmy Katowicki Pakiet dla Kultury, który ma być dodatkowym narzędziem, które umożliwi artystom i podmiotom kulturalnym przetrwanie kryzysu – dodaje prezydent.

Założenia Pakietu zostały w tym tygodniu skonsultowane podczas telekonferencji z katowickimi artystami, przedstawicielami podmiotów działających w obszarze kultury oraz z katowickimi radnymi, co umożliwiło dopasowanie zapisów Pakietu do potrzeb twórców.

CZTERY FILARY KATOWICKIEGO PAKIETU DLA KULTURY

Pierwszy filar – to wdrożenie programu wsparcia twórców kultury. To projekt adresowany zarówno do twórców będących osobami fizycznymi, jak i podmiotów działających w obszarze kultury. – W ramach tego działania twórcy będą mogli składać wnioski o sfinansowanie działań w trzech kategoriach: muzycznej, teatralnej oraz ogólnokulturalnej. Komisja złożona z ludzi świata kultury oraz urzędników wybierze wnioski, które zostaną sfinansowane. Efekty pracy twórczej, w zależności od ich charakteru, zostaną także zaprezentowane w radio, telewizji oraz w gazecie miejskiej. Pula środków przeznaczona na I filar działań wynosi 500 000 zł, w tym 300 tys. zł dla artystów, 50 tys. zł dla twórców literatury i młodych twórców kultury oraz 150 tys. zł na promocję twórców w radio i telewizji – podkreśla prezydent Marcin Krupa. Nabór do I edycji programu będzie trwać od 28 kwietnia do 14 maja. Operatorem projektu jest miejska instytucja kultury Katowice Miasto Ogrodów (KMO), która do 27 kwietnia zaprezentuje regulamin programu wsparcia. Ponadto KMO opracuje także materiał instruktażowy dotyczący możliwości prezentacji kultury online.

Drugi filar – dotyczy organizacji działających w obszarze kultury, a więc NGOsów i przedsiębiorców, którzy najmują lokale będących własnością Miasta Katowice. Podmioty, które na mocy obowiązujących przepisów prawa bądź wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych wprowadzonych ograniczeń epidemicznych zaprzestały działalności w lokalu, musiały zawiesić lub zamknąć działalność, zostaną zwolnione przez nas z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań – mówi Marcin Krupa. – Z kolei gdy po zakończeniu obostrzeń działalność tych podmiotów zostanie wznowiona, przez okres tzw. rozruchu, czyli przez trzy miesiące, zostaną one zwolnione z 50% czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące – będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy. Analogiczne zasady będą dotyczyć najemców w programie „Lokal na kulturę” oraz w domach kultury, które również wynajmują swoje powierzchnie dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność kulturalną – dodaje prezydent i podkreśla, że zwolnienia i karencja będą przyznawane na podstawie złożonego wniosku.

Prezydent Marcin Krupa zadeklarował także, że skieruje apel do właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale podmiotom działającym w obszarze kultury o solidarność w czasie kryzysu i zmniejszenie wysokości pobieranych czynszów na okres epidemii.

Trzeci filar – dotyczy możliwości zwolnienia podmiotów NGO działających w obszarze kultury, które są podatnikami podatku od nieruchomości, z zapłaty tego podatku w całości lub w części. – Dodatkowo w ramach trzeciego drugiego filaru przedsiębiorcy i podmioty NGO działające w obszarze kultury i uiszczający opłaty śmieciowe na rzecz MPGK Sp. z o.o. będą mogły wnioskować o obniżenie o 50% opłat za wywóz i odbiór odpadów na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego – podkreśla prezydent Marcin Krupa i dodaje, że założenia II i III filaru nie dotyczą sytuacji, gdy wspomniane wydatki są pokrywane z dotacji.

Czwarty filar – związany jest z kontynuacją współpracy finansowej Miasta Katowice z organizacjami działającymi w obszarze kultury w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w obszarze kultury.– Podmioty działające w obszarze kultury, jak co roku, złożyły wiele interesujących projektów, które chcemy dofinansować. Oczywiście ze względu na zagrożenie koronawirusem będzie musiał zmienić się ich charakter. Będziemy zachęcać organizacje, by podjęły się ich realizacji online lub przesunęły termin na drugą połowę roku. Podpisanie umów z podmiotami chcącymi realizować działania online lub przesunąć je w czasie na drugą połowę roku nastąpi niezwłocznie po złożeniu aktualizacji. Naszym głównym celem jest to, by skorzystali na tym mieszkańcy naszego miasta. Z kolei dla wielu podmiotów realizacja działań ze wsparciem finansowym miasta w tym trudnym czasie może decydować o przetrwaniu wielu organizacji. – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Zapisy czwartego filaru nie będą dotyczyły projektów, które zakładały realizację koncertów i festynów do 30 czerwca tego roku.

JAK SKORZYSTAĆ Z KATOWICKIEGO PAKIETU DLA KULTURY?

Katowicki Pakiet dla Kultury opiera się na różnych regulacjach. Część z nich już dziś obowiązuje w ramach wcześniej ogłoszonych pakietów dedykowanych przedsiębiorcom i podmiotom NGO. Informacje w tym zakresie można znaleźć na miejskich stronach www.katowice.eu/ngo (Katowicki Pakiet NGO) oraz  www.rawaink.katowice.eu (Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy). Z kolei w zakresie pierwszego filaru Katowickiego Pakietu dla Kultury operatorem działań będzie miejska Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Na stronie internetowej www.miasto-ogrodow.eu będą publikowane wszelkie informacje w tej sprawie. Z kolei pilotaż nad wdrażaniem zapisów czwartego filaru dotyczącego współpracy finansowej w ramach wcześniej rozstrzygniętego konkursu na oferty obejmie Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr tel. 32 259 37 02 lub 32 259 37 04 oraz drogą mailową: ewa.piwon@katowice.eu lub izabela.czajka@katowice.eu.

KATOWICE WALCZĄ Z KORONAWIRUSEM

Katowicki Pakiet dla Kultury jest tylko jednym z wielu systemowych działań podejmowanych przez władze Miasta Katowice w okresie zagrożenia epidemicznego. W ostatnich tygodniach prezydent Marcin Krupa przedstawił Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy o wartości ok. 25 mln zł oraz Katowicki Pakiet NGO. Ze względu na dużą rolę diagnostyki w zwalczaniu pandemii w Katowicach działają od tygodnia trzy tzw. wymazobusy, dzięki którym miesięcznie zostanie wykonanych co najmniej 3000 testów więcej w kierunku koronawirusa wśród mieszkańców Katowic. Na początku maja do Katowic dotrze sprowadzana ze Szwajcarii nowoczesna maszyna, która może badać naraz 96 próbek pod kątem koronawirusa. W Katowicach uruchomiono także m.in. „Pogotowie zakupowe” dla seniorów, zapewniono pomoc psychologiczną dla mieszkańców, przekazano 100 tys. maseczek dla szpitali i służb miejskich, zakupiono laptopy i tablety do nauki zdalnej dla dzieci z placówek edukacyjno-wychowawczych i szkół, przygotowano bazy „Jedzenia na wynos” oraz bazę „Katowickich usług zdalnych”. Dodatkowo codziennie prowadzona jest dezynfekcja przystanków i ławek w mieście, a dla szpitala i przychodni zdrowia należącej do Miasta Katowice przekazano 280 tys. zł.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice