Pierwszy w drugim obiegu

11 sierpnia 2014

Miejski Dom Kultury Batory znalazł się na pierwszym miejscu na liście rankingowej instytucji, które otrzymały dotację z „Drugiego Obiegu”. Projekt ten zrealizowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014”.

Wiosenna część projektu kładła nacisk na analizę potencjału kulturotwórczego Chorzowa. Koordynatorzy MDK wspólnie z powołanym zespołem konsultacyjnym szukali oddolnych inicjatyw mieszańców w dziedzinie kultury, które nie były obecne do tej pory w działalności oficjalnych instytucji kultury naszego miasta. Na podstawie danych diagnostycznych opracowano kryteria i regulaminy wsparcia oddolnych inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury. Spośród pomysłów, które za pośrednictwem prostej aplikacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy naszego miasta zostanie wybranych od 3 do 7 inicjatyw lokalnych, które dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu realizowane będą jesienią w drugiej części projektu.

Harmonogram działań w ramach projektu objął między innymi spotkania z seniorami, młodzieżą, rowerową wycieczkę diagnostyczną po mieście i spotkanie zespołu konsultacyjnego  ws. utworzenia regulaminu dot. naboru wniosków.