Piękno barokowej muzyki w Muzeum Śląskim

11 listopada 2021

Zapraszamy na kolejny występ {oh!} Orkiestry Historycznej z cyklu „Muzyczne popołudnia w Muzeum Śląskim”. Koncert dedykowany francuskiej muzyce barokowej odbędzie się w sobotę, 13 listopada, o godz. 15.00 w audytorium Muzeum Śląskiego na poziomie –4 przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach.

Trudno mówić o francuskim baroku bez wspomnienia André Campry, jednego z najwybitniejszych kompozytorów swoich czasów. Jego suity orkiestrowe, czyli zaczerpnięte z oper fragmenty instrumentalne, to najwyższej klasy muzyka taneczna, pełna splendoru i gracji. Koncert dwóch jego kompozycji oraz dwóch utworów innych znakomitych kompozytorów francuskiej muzyki barokowej wykona w Muzeum Śląskim 21-osobowa orkiestra, w składzie której nie zabraknie instrumentów dętych, dzięki czemu barwy kompozycji zalśnią pełnym blaskiem.

{oh!} Orkiestra Historyczna została założona w 2012 r. w Katowicach przez grupę instrumentalistów – entuzjastów i miłośników muzyki dawnej skupionych wokół koncertmistrzyni Martyny Pastuszki. W ciągu dziewięciu lat działalności dynamicznie i konsekwentnie rozwijający się zespół wypracował sobie pozycję wiodącej orkiestry muzyki dawnej w Polsce, a w opinii krytyków występy orkiestry rozpatrywane są w kategorii nie tylko koncertów, ale prawdziwych wydarzeń muzycznych.

Obecnie Orkiestra Historyczna współpracuje z najważniejszymi polskimi instytucjami i festiwalami oraz koncertuje w najważniejszych salach koncertowych i podczas największych festiwali w Europie. Od kilku lat konsekwentnie i z sukcesami rozwija także działalność operową. W dorobku {oh!} znajduje się sześć wydawnictw płytowych, z których trzy nominowane zostały do nagrody Fryderyk. Dyskografia zespołu obejmuje zarówno albumy instrumentalne, jak oratoryjne i operowe. Od 2021 roku wspólnie z Muzeum Śląskim orkiestra realizuje cykl koncertowy „Muzyczne popołudnia w Muzeum Śląskim”. To ich kolejny koncert w jego ramach. Bilety w cenie 10 zł są do nabycia w kasach oraz poprzez stronę internetową muzeum.

 

Program koncertu w Muzeum Śląskim:

André Campra – Suite de ballet Les Muses
Ouverture – Prelude – Air – Air – Air – Passepied I e II

Pierre-Gabriel Buffardin – Trio sonate pour flute, violon et basse La majeur
Allegro ma non troppo – Allegro – Adagio cantabile – Allegro

André Campra – Suite de ballet Aréthuse
Ouverture – Air de Genies – Grand Air – Air – Les Vents – Air des Ombres heureuses – Gig

Jean-Joseph Mouret – Suite de ballet Les fêtes, ou Le triomphe de Thalie
Ouverture – Prelude – Grand Air – Rigaudon I e II – Passepied I e II

Foto: M.Hałas